User Tools

Site Tools


markdata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
markdata [2016/04/12 12:37]
ene
markdata [2016/04/13 08:51] (current)
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Line 34: Line 34:
 ===Markdata genom fjärranalys=== ===Markdata genom fjärranalys===
  
-Det går att genom att med så kallad [[Fjarranalys|fjärranalys]] manuellt eller med datorhjälp analysera flyg  och satellitbilder för att på så sätt konstruera markdata. Satellitdata för hela världen finns att fritt ladda ned. Mer information om var du kan hitta geografisk data finns [[Data per geografiskt omrade|här]].+Det går att genom att med så kallad [[Fjarranalys|fjärranalys]] manuellt eller med datorhjälp analysera flyg  och satellitbilder för att på så sätt konstruera markdata. Satellitdata för hela världen finns att fritt ladda ned. Mer information om var du kan hitta geografisk data finns [[geographical_data_datakaellor|här]].
  
 ==Analysera markdata== ==Analysera markdata==
markdata.txt · Last modified: 2016/04/13 08:51 by ene