Användarverktyg

Webbverktyg


markdata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
markdata [2019/11/21 13:03]
Stefan Ene
markdata [2019/11/21 15:04] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 24: Rad 24:
   * ''MS''  sankmark   * ''MS''  sankmark
   * ''MV''  vatten   * ''MV''  vatten
-Markdata i form av [[:rasterdata|]] finns över Sverige i form av den svenska marktäckedatabasen [[https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/|Nationella marktäckedata]]. Denna databas är en försvenskad variant av den europeiska databasen CORINE Land Cover (läs mer nedan). För att kunna studera förändringar över tid går det bra att använda den europeiska databasen eftersom den finns för flera tidpunkter, till skillnad från svenska marktäckedatabasen. Tips om den svenska marktäckedatabasen går att ladda ned genom [[:digitala_kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]] och tips för hur datauppgifterna ska tolkas finns i [[http://kartavdelningen.sub.su.se/DKB/marktackedata.htm|den tillhörande manualen]].+Markdata i form av [[:rasterdata|]] finns över Sverige i form av den svenska marktäckedatabasen [[https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/|Nationella marktäckedata]]. Denna databas är en försvenskad variant av den europeiska databasen CORINE Land Cover (läs mer nedan). För att kunna studera förändringar över tid går det bra att använda den europeiska databasen eftersom den finns för flera tidpunkter, till skillnad från svenska marktäckedatabasen.
  
 === Europa === === Europa ===
markdata.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/21 15:04 av Stefan Ene