Användarverktyg

Webbverktyg


lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10 [2016/04/07 10:10]
127.0.0.1 extern redigering
lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10 [2016/04/12 12:35] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10 +====== Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10 ====== 
-anja2864|2012/06/29 11:27:28+{{tag>analys granska arcgis}}
  
-[[arcgis10tipsikonH.png]] 
  
-Har man en [[Höjddata|digital höjdmodell (DEM)]] så har man också möjlighet att få fram lutningenExempelvis går det att räkna ut hur många graders lutning (eng. ''slope'') det är på olika platser (se figuren nedan) med verktyget:+{{*:arcgis10tipsikonH.png}}
  
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Surface > Slope+Har man en [[Hojddata|digital höjdmodell (DEM)]] så har man också möjlighet att få fram lutningen. Exempelvis går det att räkna ut hur många graders lutning (eng. ''slope'') det är på olika platser (se figuren nedan) med verktyget:
  
-[[image||{UP}slopekebne.png]]+[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Surface > Slope 
 + 
 +{{*:slopekebne.png}}
  
 Eller så kan lutningens riktning räknas ut (se figuren nedan) med verktyget: Eller så kan lutningens riktning räknas ut (se figuren nedan) med verktyget:
  
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Surface > Aspect+[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Surface > Aspect
  
-[[image||{UP}aspect.png]]+{{*:aspect.png}}
lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10.1460016655.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/08 09:26 (extern redigering)