User Tools

Site Tools


lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10

Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10

Har man en digital höjdmodell (DEM) så har man också möjlighet att få fram lutningen. Exempelvis går det att räkna ut hur många graders lutning (eng. slope) det är på olika platser (se figuren nedan) med verktyget:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Surface > Slope

Eller så kan lutningens riktning räknas ut (se figuren nedan) med verktyget:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Surface > Aspect

lutningsrelaterade_analyser_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/12 12:35 by 127.0.0.1