Användarverktyg

Webbverktyg


lastips

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
lastips [2019/11/21 15:07]
Stefan Ene
lastips [2019/11/21 15:35] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Litteratur ====== ====== Litteratur ======
  
-Här har vi samlat ett antal böcker om [[:gis|GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. SUB länkarna länkar till information från [[https://www.su.se/biblioteket/|Stockholms universitetsbibliotek]] huruvida böckerna är utlånade eller ej.+Här har vi samlat ett antal böcker om [[:gis|GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. På [[https://www.su.se/biblioteket/|Stockholms universitetsbibliotek]] kan du själv söka efter titlar och ämnen.
  
 Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar. Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar.
Rad 13: Rad 13:
 En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och [[:gis|GIS]], inklusive historisk bakgrund. En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och [[:gis|GIS]], inklusive historisk bakgrund.
  
-Hall, Ola. Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''Introduktion till kartografi och geografisk information'', Studentlitteratur, Lund. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=8425115|SUB]]+Hall, Ola. Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''Introduktion till kartografi och geografisk information'', Studentlitteratur, Lund. [[http://libris.kb.se/bib/8425115|Libris]]
  
 {{:intr_front.png}} {{:intr_front.png}}
Rad 21: Rad 21:
 En introduktion till [[:gis|GIS]] med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[:web_resources_for_an_introduction_to_geographical_information_systems|on line resurser]]. En introduktion till [[:gis|GIS]] med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[:web_resources_for_an_introduction_to_geographical_information_systems|on line resurser]].
  
-Heywood, Ian, Cornelius, Sarah & Carver, Steve (2011) ''An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)''Prentice Hall, Harlow. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=12239843|SUB]]+Heywood, Ian, Cornelius, Sarah & Carver, Steve (2011) ''An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)''Prentice Hall, Harlow. [[http://libris.kb.se/bib/12239843|Libris]] (även [[http://libris.kb.se/bib/12452319|E-bok]])
  
-{{:geographical-information-systems.jpg}}+{{:geographical-information-systems.jpg|geographical-information-systems.jpg}}
  
 ==== How to Lie with Maps ==== ==== How to Lie with Maps ====
Rad 29: Rad 29:
 En klassiker vad gäller kritisk kartläsning. En klassiker vad gäller kritisk kartläsning.
  
-Monmonier, Mark (1996) ''How to Lie with Maps'', Univ. of Chicago Press,Chicago. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=4718677|SUB]]+Monmonier, Mark (1996) ''How to Lie with Maps'', Univ. of Chicago Press,Chicago. [[http://libris.kb.se/bib/4718677|Libris]]
  
 {{:how_front.jpg|how_front.jpg}} {{:how_front.jpg|how_front.jpg}}
Rad 37: Rad 37:
 En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska. En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska.
  
-Harrie, Lars, red. (2008) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. [[:http:www.sub.su.se_sok_soktraff.aspx?librisid=10957502|SUB]]+Harrie, Lars, red. (2008) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/14663502|Libris]]
  
 {{:harrie_2008.jpg|harrie_2008.jpg}} {{:harrie_2008.jpg|harrie_2008.jpg}}
Rad 45: Rad 45:
 En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang. En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang.
  
-Olsson, Lennart (2005) ''Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel,'' Formas, Stockholm.[[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=9841167|SUB]]+Olsson, Lennart (2005) ''Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel,'' Formas, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/9841167|Libris]]
  
-{{:tillaempning.jpg}}+{{:tillaempning.jpg|tillaempning.jpg}}
  
 ==== Designing better maps ==== ==== Designing better maps ====
Rad 53: Rad 53:
 Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor. Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor.
  
-Brewer, Cynthia A. (2005) ''Designing better maps: A guide for GIS users'',ESRI Press, Redlands, Calif.[[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=10198613|SUB]]+Brewer, Cynthia A. (2005) ''Designing better maps: A guide for GIS users'',ESRI Press, Redlands, Calif. [[http://libris.kb.se/bib/21658958|Libris]]
  
 {{:cynthia_brewer.jpg|cynthia_brewer.jpg}} {{:cynthia_brewer.jpg|cynthia_brewer.jpg}}
Rad 61: Rad 61:
 Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringe. Hur GIS kan används som beslutsstöd (Urban and Regional planning). Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringe. Hur GIS kan används som beslutsstöd (Urban and Regional planning).
  
-Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=11611666|SUB]]+Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. [[http://libris.kb.se/bib/11611666|Libris]]
  
 {{:nyerges_t_2009.jpg|nyerges_t_2009.jpg}} {{:nyerges_t_2009.jpg|nyerges_t_2009.jpg}}
Rad 69: Rad 69:
 Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning. Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning.
  
-Jansson, Ulf red. (2007) ''Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'', Kungl. Skogs och lantbruksakademien, Stockholm. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=10506541|SUB]]+Jansson, Ulf red. (2007) ''Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'', Kungl. Skogs och lantbruksakademien, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/10506541|Libris]]
  
 {{:kartlagt_front.jpg|kartlagt_front.jpg}} {{:kartlagt_front.jpg|kartlagt_front.jpg}}
Rad 77: Rad 77:
 En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor. En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor.
  
-Niklas Cserhalmi. ''Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=8231645|SUB]]+Niklas Cserhalmi. ''Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''. [[http://libris.kb.se/bib/8231645|Libris]]
  
 {{:faradm_front.jpg|faradm_front.jpg}} {{:faradm_front.jpg|faradm_front.jpg}}
Rad 183: Rad 183:
 Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services. Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services.
  
-Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet (www.statensarkiv.se). [[http://62.20.57.210/ra/jordebok/Eliz_Lundin/Eliz_Lundin|http://62.20.57.210/ra/jordebok/Eliz_Lundin/Eliz_Lundin]] Sverige_i_kartskisser_och_texter_från_1550 talet.pdf (last accessed 2008 06 22).+Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet ([[https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/filer-for-nedladdning/sverige-i-kartskisser-och-texter-fran-1550-talet.html|Riksarkivet]]).
  
 Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
lastips.1574345254.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/11/21 15:07 av Stefan Ene