Användarverktyg

Webbverktyg


lastips

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
lastips [2019/11/20 15:49]
Stefan Ene
lastips [2019/11/21 15:35] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Litteratur ====== ====== Litteratur ======
  
-Här har vi samlat ett antal böcker om [[GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. SUB länkarna länkar till information från [[http://www.sub.su.se|Stockholms universitetsbibliotek]] huruvida böckerna är utlånade eller ej.+Här har vi samlat ett antal böcker om [[:gis|GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. På [[https://www.su.se/biblioteket/|Stockholms universitetsbibliotek]] kan du själv söka efter titlar och ämnen.
  
 Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar. Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar.
Rad 7: Rad 7:
 En värdefull ingång är också.[[http://campus.esri.com/bibliography/index.cfm|ESRI:s bibliography (virtual campus)]]. Observera att det inte bara är ESRI:s egen bokproduktion utan en databas av både äldre och nyare publikationer. Det är böcker, artiklar och konferenspresentationer. En del har nedladdningsbara bidrag. En värdefull ingång är också.[[http://campus.esri.com/bibliography/index.cfm|ESRI:s bibliography (virtual campus)]]. Observera att det inte bara är ESRI:s egen bokproduktion utan en databas av både äldre och nyare publikationer. Det är böcker, artiklar och konferenspresentationer. En del har nedladdningsbara bidrag.
  
-Förutom dessa lästips har vi också samlat ett antal [[Film|filmtips med egna och andras filmer om GIS och kartografi]].+Förutom dessa lästips har vi också samlat ett antal [[:film|filmtips med egna och andras filmer om GIS och kartografi]].
  
-====Introduktion till kartografi och geografisk information==== +==== Introduktion till kartografi och geografisk information ====
-En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och [[GIS]], inklusive historisk bakgrund.+
  
-Hall, Ola.  Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''Introduktion till kartografi och geografisk information'', Studentlitteratur, Lund. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=8425115|SUB]]+En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och [[:gis|GIS]], inklusive historisk bakgrund.
  
-{{*:intr_front.png}}+Hall, Ola. Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''Introduktion till kartografi och geografisk information'', Studentlitteratur, Lund. [[http://libris.kb.se/bib/8425115|Libris]]
  
-====An Introduction to Geographical Information Systems==== +{{:intr_front.png}}
-En introduktion till [[GIS]] med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[Web resources for An Introduction to geographical information systems|on line resurser]].+
  
-Heywood, Ian, Cornelius, Sarah  & Carver, Steve (2011) ''An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)''Prentice Hall, Harlow. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=12239843|SUB]]+==== An Introduction to Geographical Information Systems ====
  
-{{:geographical-information-systems.jpg|}}+En introduktion till [[:gis|GIS]] med många exempelErbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[:web_resources_for_an_introduction_to_geographical_information_systems|on line resurser]].
  
-====How to Lie with Maps====  +Heywood, Ian, Cornelius, Sarah & Carver, Steve (2011) ''An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)''Prentice Hall, Harlow. [[http://libris.kb.se/bib/12239843|Libris]] (även [[http://libris.kb.se/bib/12452319|E-bok]])
-En klassiker vad gäller kritisk kartläsning.+
  
-Monmonier, Mark (1996) ''How to Lie with Maps'', Univ. of Chicago Press,Chicago. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=4718677|SUB]] +{{:geographical-information-systems.jpg|geographical-information-systems.jpg}}
  
-{{*:how_front.jpg}}+==== How to Lie with Maps ====
  
-==== Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar==== +En klassiker vad gäller kritisk kartläsning.
-En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska+
  
-HarrieLars, red. (2008Geografisk informationsbehandling : teorimetoder och tillämpningarFormasStockholm. [[^http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=10957502|SUB]]+MonmonierMark (1996''How to Lie with Maps''Univof Chicago Press,Chicago. [[http://libris.kb.se/bib/4718677|Libris]]
  
-{{*:Harrie_2008.jpg}}+{{:how_front.jpg|how_front.jpg}}
  
-====Geografiska informationssystemTillämpningsexempel====+==== Geografisk informationsbehandling teori, metoder och tillämpningar ====
  
-En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang.+En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska.
  
-OlssonLennart (2005''Geografiska informationssystemTillämpningsexempel,'' Formas, Stockholm.[[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=9841167|SUB]]+HarrieLars, red. (2008Geografisk informationsbehandling teorimetoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/14663502|Libris]]
  
-{{:tillaempning.jpg|}}+{{:harrie_2008.jpg|harrie_2008.jpg}}
  
 +==== Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel ====
  
-====Designing better maps====+En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang.
  
-Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor+Olsson, Lennart (2005) ''Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel,'' Formas, Stockholm[[http://libris.kb.se/bib/9841167|Libris]]
  
-Brewer, Cynthia A. (2005) ''Designing better mapsA guide for GIS users'',ESRI Press, Redlands, Calif.[[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=10198613|SUB]]+{{:tillaempning.jpg|tillaempning.jpg}}
  
 +==== Designing better maps ====
  
-{{*:Cynthia_Brewer.jpg}}+Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor.
  
-====Regional and urban GIS: A decision support approach====+Brewer, Cynthia A. (2005) ''Designing better maps: A guide for GIS users'',ESRI Press, Redlands, Calif. [[http://libris.kb.se/bib/21658958|Libris]]
  
-Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringeHur GIS kan används som beslutsstöd  (Urban and Regional planning)+{{:cynthia_brewer.jpg|cynthia_brewer.jpg}}
  
-Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=11611666|SUB]]+==== Regional and urban GIS: A decision support approach ====
  
 +Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringe. Hur GIS kan används som beslutsstöd (Urban and Regional planning).
  
-{{*:Nyerges_T_2009.jpg}}+Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. [[http://libris.kb.se/bib/11611666|Libris]] 
 + 
 +{{:nyerges_t_2009.jpg|nyerges_t_2009.jpg}} 
 + 
 +==== Kartlagt land ====
  
-====Kartlagt land==== 
 Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning. Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning.
  
-Jansson, Ulf red. (2007) ''Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'', Kungl. Skogs  och lantbruksakademien, Stockholm. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=10506541|SUB]]+Jansson, Ulf red. (2007) ''Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'', Kungl. Skogs och lantbruksakademien, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/10506541|Libris]]
  
-{{*:kartlagt_front.jpg}}+{{:kartlagt_front.jpg|kartlagt_front.jpg}} 
 + 
 +==== Fårad mark ====
  
-====Fårad mark==== 
 En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor. En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor.
  
-Niklas Cserhalmi. ''Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=8231645|SUB]]+Niklas Cserhalmi. ''Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''. [[http://libris.kb.se/bib/8231645|Libris]] 
 + 
 +{{:faradm_front.jpg|faradm_front.jpg}} 
 + 
 +== Litteratur om GIS och kartografi ==
  
-{{*:faradm_front.jpg}}+=== GIS ===
  
-==Litteratur om GIS och kartografi== 
-===GIS=== 
 Baz, I., A. Geymen & S. N. Er (2009) Development and application of GIS based analysis/synthesis modeling techniques for urban planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software, 40, 128 140. Baz, I., A. Geymen & S. N. Er (2009) Development and application of GIS based analysis/synthesis modeling techniques for urban planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software, 40, 128 140.
  
Rad 102: Rad 107:
 Haklay, M. 2010a. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley. Haklay, M. 2010a. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.
  
- . 2010b. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.+. 2010b. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.
  
 Hall, O. 2002. Landscape from space : geographical aspects on scale, regionalization and change detection. Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University. Hall, O. 2002. Landscape from space : geographical aspects on scale, regionalization and change detection. Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University.
Rad 128: Rad 133:
 Wang, H., Y. Song, A. Hamilton & S. Curwell (2007) Urban information integration for advanced e Planning in Europe. Government Information Quarterly, 24, 736 754. Wang, H., Y. Song, A. Hamilton & S. Curwell (2007) Urban information integration for advanced e Planning in Europe. Government Information Quarterly, 24, 736 754.
  
-===KARTOGRAFI===+=== KARTOGRAFI ===
  
 Ahlberg, N. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521 1721. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. Ahlberg, N. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521 1721. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
Rad 148: Rad 153:
 Fogelvik, S. 1979a. Kvantitativ landskapsanalys : att beskriva landskap med siffror : en manual med tillämpningsexempel. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Fogelvik, S. 1979a. Kvantitativ landskapsanalys : att beskriva landskap med siffror : en manual med tillämpningsexempel. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
  
- . 1979b. Man and landscape : methods for studying society and societal changes. Stockholm: Kulturgeografiska inst., Univ.+. 1979b. Man and landscape : methods for studying society and societal changes. Stockholm: Kulturgeografiska inst., Univ.
  
 Fogelvik, S., G. Hoppe & T. Gerger. 1981. Man, landscape and society : an information system. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. Fogelvik, S., G. Hoppe & T. Gerger. 1981. Man, landscape and society : an information system. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Rad 178: Rad 183:
 Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services. Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services.
  
-Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet (www.statensarkiv.se). http://62.20.57.210/ra/jordebok/Eliz_Lundin/Eliz_Lundin Sverige_i_kartskisser_och_texter_från_1550 talet.pdf (last accessed 2008 06 22).+Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet ([[https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/filer-for-nedladdning/sverige-i-kartskisser-och-texter-fran-1550-talet.html|Riksarkivet]]).
  
 Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
  
-McCloskey, D. N. (1972) Enclosure of open fields   preface to a study of its impact on efficiency of English agriculture in the eighteenth century. Journal of Economic History, 32, 15 35.+McCloskey, D. N. (1972) Enclosure of open fields preface to a study of its impact on efficiency of English agriculture in the eighteenth century. Journal of Economic History, 32, 15 35.
  
 Mitchell, P. 2007. Cartographic strategies of postmodernity : the figure of the map in contemporary theory and fiction. London: Routledge. Mitchell, P. 2007. Cartographic strategies of postmodernity : the figure of the map in contemporary theory and fiction. London: Routledge.
Rad 188: Rad 193:
 Monmonier, M. S. 1996. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press. Monmonier, M. S. 1996. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press.
  
- . 2004. Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.+. 2004. Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.
  
 Nämnden för skoglig fjärranalys & Sverige. Skogsstyrelsen. 1993. Flygbildsteknik och fjärranalys. Jönköping: Skogsstyr. Nämnden för skoglig fjärranalys & Sverige. Skogsstyrelsen. 1993. Flygbildsteknik och fjärranalys. Jönköping: Skogsstyr.
Rad 196: Rad 201:
 Pinder, D. (2007) Cartographies unbound. Cultural Geographies, 14, 453 462. Pinder, D. (2007) Cartographies unbound. Cultural Geographies, 14, 453 462.
  
-Svensson, H. (2008) Enskiftet före enskiftet   pionjärerna i praktiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 55, 39 56.+Svensson, H. (2008) Enskiftet före enskiftet pionjärerna i praktiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 55, 39 56.
  
 Taylor, A. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company. Taylor, A. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company.
  
-Tollin, C. 2007. När Sverige sattes på kartan. In Kartlagt land: kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, ed. U. Jansson, 51 70. Stockholm: Kungl. Skogs  och lantbruksakademien.+Tollin, C. 2007. När Sverige sattes på kartan. In Kartlagt land: kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, ed. U. Jansson, 51 70. Stockholm: Kungl. Skogs och lantbruksakademien.
  
- . 2008. De första lantmätarna. In Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapet 100 år, ed. M. Halling, 131 154. Gävle: Kartografiska sällskapet.+. 2008. De första lantmätarna. In Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapet 100 år, ed. M. Halling, 131 154. Gävle: Kartografiska sällskapet.
  
 Wennström, H. F. & U. Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket, Sveriges nationalatlas (SNA). Wennström, H. F. & U. Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket, Sveriges nationalatlas (SNA).
Rad 212: Rad 217:
 Woodward, D. 2007a. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 1. Chicago: Univ. of Chicago Press. Woodward, D. 2007a. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 1. Chicago: Univ. of Chicago Press.
  
- . 2007b. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2. Chicago: Univ. of Chicago Press.+. 2007b. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2. Chicago: Univ. of Chicago Press. 
 + 
lastips.1574261391.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/11/20 15:49 av Stefan Ene