Användarverktyg

Webbverktyg


lastips

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
lastips [2016/04/07 09:05]
127.0.0.1 extern redigering
lastips [2019/11/21 15:35] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
-Litteratur +====== ​Litteratur ​======
-ulfjan|2012/​07/​09 13:​45:​06|(Litteratur)+
  
-Här har vi samlat ett antal böcker om [[GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. ​SUB länkarna länkar till information från [[http://www.sub.su.se|Stockholms universitetsbibliotek]] ​huruvida böckerna är utlånade eller ej.+Här har vi samlat ett antal böcker om [[:gis|GIS]] och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. ​På [[https://​www.su.se/​biblioteket/​|Stockholms universitetsbibliotek]] ​kan du själv söka efter titlar och ämnen.
  
 Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar. Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar.
  
-En värdefull ingång är också.[[^http://​campus.esri.com/​bibliography/​index.cfm|ESRI:​s bibliography (virtual campus)]]. Observera att det inte bara är ESRI:s egen bokproduktion utan en databas av både äldre och nyare publikationer. Det är böcker, artiklar och konferenspresentationer. En del har nedladdningsbara bidrag.+En värdefull ingång är också.[[http://​campus.esri.com/​bibliography/​index.cfm|ESRI:​s bibliography (virtual campus)]]. Observera att det inte bara är ESRI:s egen bokproduktion utan en databas av både äldre och nyare publikationer. Det är böcker, artiklar och konferenspresentationer. En del har nedladdningsbara bidrag.
  
-Förutom dessa lästips har vi också samlat ett antal [[Film|filmtips med egna och andras filmer om GIS och kartografi]].+Förutom dessa lästips har vi också samlat ett antal [[:film|filmtips med egna och andras filmer om GIS och kartografi]].
  
-====Introduktion till kartografi och geografisk information==== +==== Introduktion till kartografi och geografisk information ====
-En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och [[GIS]], inklusive historisk bakgrund.+
  
-Hall, Ola.  Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''​Introduktion ​till kartografi och geografisk information'',​ Studentlitteratur,​ Lund. [[http://​www.sub.su.se/​sok/​soktraff.aspx?​librisid=8425115|SUB]]+En bred introduktion ​till hela ämnesområdet ​kartografi och [[:gis|GIS]], inklusive historisk bakgrund.
  
-[[image||{UP}intr_front.png]]+Hall, Ola. Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) ''​Introduktion till kartografi och geografisk information'',​ Studentlitteratur,​ Lund. [[http://​libris.kb.se/​bib/​8425115|Libris]]
  
-====An Introduction to Geographical Information Systems==== +{{:​intr_front.png}}
-En introduktion till [[GIS]] med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[Web resources for An Introduction to geographical information systems|on line resurser]].+
  
-Heywood, Ian, Cornelius, Sarah  & Carver, Steve (2011) ''​An Introduction to Geographical Information Systems ​(4th ed.)''​Prentice Hall, Harlow. [[http://​www.sub.su.se/​sok/​soktraff.aspx?​librisid=12239843|SUB]]+==== An Introduction to Geographical Information Systems ====
  
-[[geographical information systems.jpg]]+En introduktion till [[:gis|GIS]] med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även [[:​web_resources_for_an_introduction_to_geographical_information_systems|on line resurser]]. 
 + 
 +Heywood, Ian, Cornelius, Sarah & Carver, Steve (2011) ''​An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)''​Prentice Hall, Harlow. [[http://​libris.kb.se/​bib/​12239843|Libris]] (även [[http://​libris.kb.se/​bib/​12452319|E-bok]]) 
 + 
 +{{:geographical-information-systems.jpg|geographical-information-systems.jpg}} 
 + 
 +==== How to Lie with Maps ====
  
-====How to Lie with Maps==== ​ 
 En klassiker vad gäller kritisk kartläsning. En klassiker vad gäller kritisk kartläsning.
  
-Monmonier, Mark (1996) ''​How to Lie with Maps'',​ Univ. of Chicago Press,​Chicago. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=4718677|SUB]] +Monmonier, Mark (1996) ''​How to Lie with Maps'',​ Univ. of Chicago Press,​Chicago. [[http://libris.kb.se/bib/4718677|Libris]] 
 + 
 +{{:​how_front.jpg|how_front.jpg}}
  
-[[image||{UP}how_front.jpg]]+==== Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar ====
  
-==== Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar==== +En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska.
-En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska. ​+
  
-Harrie, Lars, red. (2008) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. [[^http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=10957502|SUB]]+Harrie, Lars, red. (2008) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/14663502|Libris]]
  
-[[Harrie_2008.jpg]]+{{:​harrie_2008.jpg|harrie_2008.jpg}}
  
-====Geografiska informationssystem:​ Tillämpningsexempel====+==== Geografiska informationssystem:​ Tillämpningsexempel ====
  
 En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang. En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang.
  
-Olsson, Lennart (2005) ''​Geografiska informationssystem:​ Tillämpningsexempel,''​ Formas, Stockholm.[[^http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=9841167|SUB]]+Olsson, Lennart (2005) ''​Geografiska informationssystem:​ Tillämpningsexempel,''​ Formas, Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/9841167|Libris]]
  
-[[Tillämpning.jpg]]+{{:​tillaempning.jpg|tillaempning.jpg}}
  
-====Designing better maps====+==== Designing better maps ====
  
-Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor. ​+Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor.
  
-Brewer, Cynthia A. (2005) ''​Designing better maps: A guide for GIS users'',​ESRI Press, Redlands, Calif.[[^http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=10198613|SUB]]+Brewer, Cynthia A. (2005) ''​Designing better maps: A guide for GIS users'',​ESRI Press, Redlands, Calif. [[http://libris.kb.se/bib/21658958|Libris]]
  
 +{{:​cynthia_brewer.jpg|cynthia_brewer.jpg}}
  
-[[Cynthia_Brewer.jpg]]+==== Regional and urban GIS: A decision support approach ====
  
-====Regional and urban GIS: A decision support approach====+Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringe. Hur GIS kan används som beslutsstöd (Urban and Regional planning).
  
-Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringeHur GIS kan används som beslutsstöd  ​(Urban and Regional planning). +Nyerges, Timothy L& Jankowski, Piotr (2009Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. [[http://​libris.kb.se/​bib/​11611666|Libris]]
  
-Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GISA decision support approach, Guilford Publications[[^http://​www.sub.su.se/​sok/​soktraff.aspx?​librisid=11611666|SUB]]+{{:nyerges_t_2009.jpg|nyerges_t_2009.jpg}}
  
 +==== Kartlagt land ====
  
-[[Nyerges_T_2009.jpg]] 
- 
-====Kartlagt land==== 
 Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning. Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning.
  
-Jansson, Ulf red. (2007) ''​Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'',​ Kungl. Skogs  och lantbruksakademien,​ Stockholm. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=10506541|SUB]]+Jansson, Ulf red. (2007) ''​Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia'',​ Kungl. Skogs och lantbruksakademien,​ Stockholm. [[http://libris.kb.se/bib/10506541|Libris]]
  
-[[image||{UP}kartlagt_front.jpg]]+{{:kartlagt_front.jpg|kartlagt_front.jpg}} 
 + 
 +==== Fårad mark ====
  
-====Fårad mark==== 
 En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor. En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor.
  
-Niklas Cserhalmi. ''​Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''​. [[http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?​librisid=8231645|SUB]]+Niklas Cserhalmi. ''​Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap''​. [[http://libris.kb.se/bib/8231645|Libris]] 
 + 
 +{{:​faradm_front.jpg|faradm_front.jpg}} 
 + 
 +== Litteratur om GIS och kartografi ==
  
-[[image||{UP}faradm_front.jpg]]+=== GIS ===
  
-==Litteratur om GIS och kartografi== 
-===GIS=== 
 Baz, I., A. Geymen & S. N. Er (2009) Development and application of GIS based analysis/​synthesis modeling techniques for urban planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software, 40, 128 140. Baz, I., A. Geymen & S. N. Er (2009) Development and application of GIS based analysis/​synthesis modeling techniques for urban planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software, 40, 128 140.
  
Rad 102: Rad 107:
 Haklay, M. 2010a. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley. Haklay, M. 2010a. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.
  
- . 2010b. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.+. 2010b. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.
  
 Hall, O. 2002. Landscape from space : geographical aspects on scale, regionalization and change detection. Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University. Hall, O. 2002. Landscape from space : geographical aspects on scale, regionalization and change detection. Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University.
Rad 128: Rad 133:
 Wang, H., Y. Song, A. Hamilton & S. Curwell (2007) Urban information integration for advanced e Planning in Europe. Government Information Quarterly, 24, 736 754. Wang, H., Y. Song, A. Hamilton & S. Curwell (2007) Urban information integration for advanced e Planning in Europe. Government Information Quarterly, 24, 736 754.
  
-===KARTOGRAFI===+=== KARTOGRAFI ===
  
 Ahlberg, N. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar:​ svensk stadsplanering 1521 1721. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. Ahlberg, N. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar:​ svensk stadsplanering 1521 1721. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
Rad 148: Rad 153:
 Fogelvik, S. 1979a. Kvantitativ landskapsanalys : att beskriva landskap med siffror : en manual med tillämpningsexempel. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen,​ Stockholms universitet. Fogelvik, S. 1979a. Kvantitativ landskapsanalys : att beskriva landskap med siffror : en manual med tillämpningsexempel. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen,​ Stockholms universitet.
  
- . 1979b. Man and landscape : methods for studying society and societal changes. Stockholm: Kulturgeografiska inst., Univ.+. 1979b. Man and landscape : methods for studying society and societal changes. Stockholm: Kulturgeografiska inst., Univ.
  
 Fogelvik, S., G. Hoppe & T. Gerger. 1981. Man, landscape and society : an information system. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. Fogelvik, S., G. Hoppe & T. Gerger. 1981. Man, landscape and society : an information system. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Rad 178: Rad 183:
 Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services. Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services.
  
-Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet (www.statensarkiv.se). http://62.20.57.210/ra/jordebok/Eliz_Lundin/Eliz_Lundin Sverige_i_kartskisser_och_texter_från_1550 ​talet.pdf (last accessed 2008 06 22).+Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet ([[https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/filer-for-nedladdning/sverige-i-kartskisser-och-texter-fran-1550-talet.html|Riksarkivet]]).
  
 Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
  
-McCloskey, D. N. (1972) Enclosure of open fields ​  ​preface to a study of its impact on efficiency of English agriculture in the eighteenth century. Journal of Economic History, 32, 15 35.+McCloskey, D. N. (1972) Enclosure of open fields preface to a study of its impact on efficiency of English agriculture in the eighteenth century. Journal of Economic History, 32, 15 35.
  
 Mitchell, P. 2007. Cartographic strategies of postmodernity : the figure of the map in contemporary theory and fiction. London: Routledge. Mitchell, P. 2007. Cartographic strategies of postmodernity : the figure of the map in contemporary theory and fiction. London: Routledge.
Rad 188: Rad 193:
 Monmonier, M. S. 1996. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press. Monmonier, M. S. 1996. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press.
  
- . 2004. Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.+. 2004. Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.
  
 Nämnden för skoglig fjärranalys & Sverige. Skogsstyrelsen. 1993. Flygbildsteknik och fjärranalys. Jönköping:​ Skogsstyr. Nämnden för skoglig fjärranalys & Sverige. Skogsstyrelsen. 1993. Flygbildsteknik och fjärranalys. Jönköping:​ Skogsstyr.
Rad 196: Rad 201:
 Pinder, D. (2007) Cartographies unbound. Cultural Geographies,​ 14, 453 462. Pinder, D. (2007) Cartographies unbound. Cultural Geographies,​ 14, 453 462.
  
-Svensson, H. (2008) Enskiftet före enskiftet ​  ​pionjärerna i praktiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 55, 39 56.+Svensson, H. (2008) Enskiftet före enskiftet pionjärerna i praktiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 55, 39 56.
  
 Taylor, A. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company. Taylor, A. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company.
  
-Tollin, C. 2007. När Sverige sattes på kartan. In Kartlagt land: kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, ed. U. Jansson, 51 70. Stockholm: Kungl. Skogs  och lantbruksakademien.+Tollin, C. 2007. När Sverige sattes på kartan. In Kartlagt land: kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, ed. U. Jansson, 51 70. Stockholm: Kungl. Skogs och lantbruksakademien.
  
- . 2008. De första lantmätarna. In Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapet 100 år, ed. M. Halling, 131 154. Gävle: Kartografiska sällskapet.+. 2008. De första lantmätarna. In Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapet 100 år, ed. M. Halling, 131 154. Gävle: Kartografiska sällskapet.
  
 Wennström, H. F. & U. Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket,​ Sveriges nationalatlas (SNA). Wennström, H. F. & U. Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket,​ Sveriges nationalatlas (SNA).
Rad 212: Rad 217:
 Woodward, D. 2007a. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 1. Chicago: Univ. of Chicago Press. Woodward, D. 2007a. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 1. Chicago: Univ. of Chicago Press.
  
- . 2007b. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2. Chicago: Univ. of Chicago Press.+. 2007b. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2. Chicago: Univ. of Chicago Press. 
 + 
lastips.1460012753.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/08 09:29 (extern redigering)