Användarverktyg

Webbverktyg


lantmateriets_kartor

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
lantmateriets_kartor [2020/01/09 13:53]
ene
lantmateriets_kartor [2020/01/09 13:53] (aktuell)
ene
Rad 16: Rad 16:
 |Tätortskartan ​ |1:12 500 (trycks ej av Lantmäteriet enbart digital produkt) ​ | |Tätortskartan ​ |1:12 500 (trycks ej av Lantmäteriet enbart digital produkt) ​ |
  
-Lantmäteriet har även en trevlig webbtjänst kallad [[https://​kartutskrift.lantmateriet.se/​|kartutskrift]] där du kan göra dina egna papperskartor ​vi pdf.+Lantmäteriet har även en trevlig webbtjänst kallad [[https://​kartutskrift.lantmateriet.se/​|kartutskrift]] där du kan göra dina egna papperskartor ​via pdf.
  
 Digitala fria produkter hittar du på [[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​|Lantmäteriets webb]] Digitala fria produkter hittar du på [[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​|Lantmäteriets webb]]
lantmateriets_kartor.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/09 13:53 av ene