User Tools

Site Tools


lantmateriets_kartor

Lantmäteriets kartor

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för geografisk information. Ett urval av deras kartor presenteras i tabellen nedan tillsammans med respektive skala. Klicka på den enskilda karttyperna för mer information.

Kartans namn Skala
Sverigekartan 1:1 000 000
Översiktskartan 1:250 000
Vägkartan 1:100 000
Fjällkartan 1:100 000
Terrängkartan 1:50 000
Fastighetskartan 1:12 500 (i huvudsak som print on demand)
Tätortskartan 1:12 500 (trycks ej av Lantmäteriet enbart digital produkt)

Teckenförklaring till kartorna finns på Lantmäteriets hemsida.

Digitala versioner av allmänna kartor finns i raster och vektorformat

Namn Skala Upplösning för rasterdata Infoblad för att tolka vektordata Filformat
GSD Sverigekartan 1:1 000 000 100 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Översiktskartan 1:250 000 25 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Vägkartan 1:100 000 10 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Terrängkartan 1:50 000 5 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Fastighetskartan/topo 1:12 500 1 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Tätortskartan 1:12 500 1 meter/pixel Infoblad JPEG, TIFF, SHP
GSD Marktäckedata - 25 meter/pixel - JPEG, TIFF, GRID
GSD Ortofoto 1:10 000 1 meter/pixel - JPEG, TIFF
GSD Höjddata - 2 meter/pixel - JPEG, TIFF, GRID, TAB

Observera att rasterversionerna av kartorna finns både som sammanslaget raster och uppdelat på skikt

Lantmäteriets kartor kan i digital form laddas ned från GSD

Testa om du kan se skillnad på Lantmäteriets olika kartor med QUIZ!

För information om historiska svenska kartor:

lantmateriets_kartor.txt · Last modified: 2016/04/12 12:34 (external edit)