Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

lagg_till_data_i_arcgis_10

Lägg till data i ArcGIS 10

Innan man lägger till data i ArcMap kan det vara klokt att definiera vilken projektion som ska användas.

För att lägga till data i ArcGIS 10 klickar man på plussymbolen Add Data i Standard menyn.

Man kan även högerklicka på Layers i Table of Contents och välja Add Data, eller gå via

File > Add Data > Add Data…

Sedan är det bara att leta fram och lägga till de filer som önskas läggas till i ArcGIS. Om mappen där filerna ligger inte kan hittas lägger man till den genom att klicka på ikonen för Connect folder, vilken har formen av en gul mapp med ett litet plusstecken i övre högra hörnet.

Lägg märke till ikonerna framför filnamnen vilka visar vilken typ av fil det rör sig om. Rasterdata har givits en ikon som påminner om ett grått rutnät. Vektordata har givits olika ikoner, beroende på om filen innehåller punkter, linjer eller polygoner.

När man har lagt till data till ArcGIS går de att använda i programmet. Observera att filerna inte kopieras över till ArcGIS utan att vi bara skapar länkar till där filerna ligger.

lagg_till_data.jpg

Ibland kan en varningsruta komma upp då data läggs till, med rubriken Geographic Coordinate Systems Warning. Detta sker då den fil som läggs till har en annan projektion än vad som ställts in i ArcMap. Det går att visa filen ändå, men förvrängningar av olika grad uppstår. Läs mer om skillnader mellan koordinatsystem här. Om du ska använda en fil med avvikande projektion i en analys i ArcMap bör denna projiceras om.

Då rasterdata läggs till för första gången i ArcGIS 10 frågar programmet om du vill skapa ”pyramider”. Här kan du klicka Yes. Pyramider är nedsamplade (lägre upplösta) versioner av ett raster som lagras i en parallell fil till rasterdata. Detta ger snabbare visning av ett raster i utzoomat läge. Om du väljer att skapa pyramider tar det alltså längre tid att öppna rasterdatan första gången, men spar tid i det fortsatta arbetet i ArcMap 10. Läs mer om rasterpyramider på ArcGIS Desktop Help 10.0

Det är även möjligt att lägga till filer genom att ”dra” dem från ArcCatalog rutan. Klicka på ArcCatalog ikonen i fönstrets högermarginal. I rutan som skjuts fram visas filstrukturen. Klicka på Folder Connections och navigera till den fil du vill lägga till. Markera önskad fil, håll ner muspekaren, dra filen till vänster och släpp den i kartbilden.

lagg_till_data_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:34 (extern redigering)