User Tools

Site Tools


kontakt

Kontakt

Frågor om GIS och kartografi eller synpunkter på innehållet i Gisela kan framföras här.

Kontaktuppgifter till Kulturgeografiska instutionen finns här.

kontakt.txt · Last modified: 2016/04/12 12:29 (external edit)