User Tools

Site Tools


kml_och_kmz

KML och KMZ

bild.jpg

KML (Key Markup Language) är ett filformat som används för att spara platsmarkörer (punkter, linjer och ytor), rasterbilder samt tredimensionella former för användning i kanske främst Google Earth. Men filformatet kan även användas i exempelvis Google Maps, NASA WorldWind, ArcGIS, Adobe PhotoShop och AutoCAD. KMZ används precis likadant och är en komprimerad (zippad) variant av KML.

XML

KML är uppbygt enligt standardspråket eXtensible Markup Language (XML) vilket lanserades av World Wide Web Consortium (W3C) år 1998, med syftet att förenkla utbyte av data mellan olika informationssystem. Språket är utformat för att läsas av datorer, men är relativt enkelt att läsa även för människor. För att kunna läsa en XML fil (exempelvis en KML fil), öppna filen i en vanlig textredigerare så som Notepad/Anteckningar (observera att KMZ på grund av sin komprimering inte på samma sätt är lätt att läsa).

För att beskriva en burk innehållande en stor gul fjäder samt en ask med två pärlor i (en svart och en vit) kan man med XML skriva:

@@<?xml version=“1.0” encoding=“UTF 8”?> <burk>

<fjäder>
  <färg>gul</färg>
  <storlek>stor</storlek>
</fjäder>
<ask>
  <pärla>
    <färg>svart</färg>
  </pärla>
  <pärla>
    <färg>vit</färg>
  </pärla>
</ask>

</burk>@@

KML kodens uppbyggnad

Uppbyggnaden för en KML fil följer samma form som exemplet ovan och kan förutom i exempelvis Google Earth skapas, redigeras och läsas i en vanlig textredigerare. Rutan nedan beskriver en punkt som markerar tunnelbanan vid Stockholms universitet samt en polygon som täcker Y huset (se bilden uppe till höger där filen visas i Google Earth).

@@<?xml version=“1.0” encoding=“UTF 8”?> <kml xmlns=“http://www.opengis.net/kml/2.2” xmlns:gx=“http://www.opengis.net/kml/ext/2.2” xmlns:kml=“http://www.opengis.net/kml/2.2” xmlns:atom=“http://www.w3.org/2005/Atom”> <Document>

<name>fil.kml</name>
<Folder>
  <name>Mapp</name>
  <open>1</open>
  <Placemark>
    <name>Tunnelbanan</name>
    <Point>
      <coordinates>18.05473795569976,59.36516047854809,0</coordinates>
    </Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
    <name>Y huset</name>
    <Polygon>
      <tessellate>1</tessellate>
      <outerBoundaryIs>
        <LinearRing>
          <coordinates>
            18.05607334523789,59.36567531442469,0
            18.05611693953356,59.36559702889522,0
            18.0562340956055,59.36552982213599,0
            18.0563806103979,59.36547238136334,0
            18.05652046501339,59.3654586865911,0
            18.05660028887945,59.36566780060273,0
            18.0565490799358,59.36569905118973,0
            18.05655353461928,59.36572404791722,0
            18.05606919727691,59.36577346957381,0
            18.05607334523789,59.36567531442469,0
          </coordinates>
        </LinearRing>
      </outerBoundaryIs>
    </Polygon>
  </Placemark>
</Folder>

</Document> </kml>@@

Detaljer om KML finns i Googles egna dokumentation.

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

http://gisela.humangeo.su.se/quiz/data.htm

Med Google Fusion Tables går det att skapa punktdata i KML format från en tabell (exempelvis en adresslista).

kml_och_kmz.txt · Last modified: 2019/11/21 12:14 by Stefan Ene