Användarverktyg

Webbverktyg


kml_med_google_earth_6

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
kml_med_google_earth_6 [2018/10/25 10:05]
ene
kml_med_google_earth_6 [2019/11/05 15:11] (aktuell)
Rad 9: Rad 9:
  
 ==Import== ==Import==
-I Google Earth Pro välj //​Arkiv>​Importera//​+I Google Earth Pro välj //​Arkiv>​Importera//​\\ 
 +{{:​ge_import.png?​400|}}
  
- 
-(bild) 
  
 ==Export== ==Export==
- +I Google Earth Pro välj //​Arkiv>​Spara>​Spara ​bild...//\\ 
-(bild)+{{:​ge_export.png?​400|}}
  
  
Rad 24: Rad 23:
 Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ! Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!
  
-[[image|Bild|{UP}/​QUIZ_banner.png|http://​gisela.humangeo.su.se:8080/​quiz/​data.htm]]+[[image|Bild|{UP}/​QUIZ_banner.png|http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​data.htm]]
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/kml_med_google_earth_6.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/05 15:11 (extern redigering)