User Tools

Site Tools


kml_med_google_earth_6

KML med Google Earth 6

Import

I Google Earth Pro välj Arkiv>Importera

Export

I Google Earth Pro välj Arkiv>Spara>Spara bild…

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

Bild|{UP}/QUIZ_banner.png|http://gisela.humangeo.su.se/quiz/data.htm

kml_med_google_earth_6.txt · Last modified: 2019/11/05 15:11 by 127.0.0.1