User Tools

Site Tools


kml_med_google_earth_6

KML med Google Earth 6

Import

(bild)

Export

(bild)

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

Bild|{UP}/QUIZ_banner.png|http://gisela.humangeo.su.se:8080/quiz/data.htm

kml_med_google_earth_6.txt · Last modified: 2016/04/12 12:27 by ene