User Tools

Site Tools


klippa_i_mapinfo

Klippa i MapInfo

(Redigera,MapInfo,Clip,Klippa)

Clip i MapInfo

Det finns många sätt att klippa ut filer i MapInfo. Den mest handgripliga metoder är att selecta (läs mer om olika markeringstekniker i Mapinfo Select i MapInfo) de element som ska vara kvar, klicka invert selection och sedan cut. På så sätt raderas allt annat förutom det som inte är markerat.

En annan metod för att klippa ut ur ett befintligt kartfönster är att markeraa det som ska klippas ut, klicka Map » New map window » sedan välja att selection som Layer to include in map window. Däremot kan inte det som öppnas i ett New window sparas som ett lager.

En tredje metod är att markera de element som ska klippas ut, File » Save Copy As » Markera Selection och klicka Save as.

klippa_i_mapinfo.txt · Last modified: 2016/04/12 12:26 by 127.0.0.1