Användarverktyg

Webbverktyg


kategorier

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
kategorier [2019/11/18 12:43]
Stefan Ene
kategorier [2019/11/18 12:44]
Stefan Ene
Rad 3: Rad 3:
 De flesta sidorna är märkta som tillhörande en eller flera kategorier (tags). Sidan "[[:interpolering|Interpolering]]" med exempel från ArcGIS är t.ex. märkt som "//analys, datakällor, arcgis, datafångst".// De flesta sidorna är märkta som tillhörande en eller flera kategorier (tags). Sidan "[[:interpolering|Interpolering]]" med exempel från ArcGIS är t.ex. märkt som "//analys, datakällor, arcgis, datafångst".//
  
-Vissa kategorier är främst avsedda för författarna som t.ex "//granska//" som ger oss information om att vi skall titta igenom innehållet innan vi tar bort den märkningen.+<font 12px/inherit;;inherit;;inherit>Vissa kategorier är främst avsedda för författarna som t.ex "//granska//" som ger oss information om att vi skall titta igenom innehållet innan vi tar bort den märkningen.</font>
  
- {{count>+}}+{{count>+}}
  
  
kategorier.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/18 12:44 av Stefan Ene