User Tools

Site Tools


kartprojektion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kartprojektion [2016/04/07 09:43]
ene
kartprojektion [2016/04/12 12:25] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Kartprojektion ====== ====== Kartprojektion ======
 +{{tag>​geodesi granska kartografi}}
  
 Projektionen beskriver hur punkter på den runda jorden skall placeras på en platt [[Karta|karta]]. Filmen nedan beskriver grunderna kring projektioner och deras egenskaper. Projektionen beskriver hur punkter på den runda jorden skall placeras på en platt [[Karta|karta]]. Filmen nedan beskriver grunderna kring projektioner och deras egenskaper.
kartprojektion.txt · Last modified: 2016/04/12 12:25 by ene