User Tools

Site Tools


kartogram

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kartogram [2016/04/07 09:21]
ene
kartogram [2016/04/12 12:24] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Kartogram ====== ====== Kartogram ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
  
 Ett kartogram är en variant av [[Tematisk karta|tematisk karta]] men där områdens yta gjorts proportionerliga till exempelvis respektive ytas [[Befolkningsdata|befolkningsmängd]] (eller annan statistik). man brukar dela in dem i två huvudgrupper. Kartogram som är sammanhängande,​ dvs ytorna sitter ihop såsom kartbilden ser ut ursprungligen,​ eller icke sammanhängande där ytorna kan liknas med öar utan att vara sammanlänkade. Man brukar också rekommendera att förenkla formerna för att man lättare skall uppfatta ytan och därmed värdet det representerar. Ett kartogram är en variant av [[Tematisk karta|tematisk karta]] men där områdens yta gjorts proportionerliga till exempelvis respektive ytas [[Befolkningsdata|befolkningsmängd]] (eller annan statistik). man brukar dela in dem i två huvudgrupper. Kartogram som är sammanhängande,​ dvs ytorna sitter ihop såsom kartbilden ser ut ursprungligen,​ eller icke sammanhängande där ytorna kan liknas med öar utan att vara sammanlänkade. Man brukar också rekommendera att förenkla formerna för att man lättare skall uppfatta ytan och därmed värdet det representerar.
kartogram.txt · Last modified: 2016/04/12 12:24 by ene