User Tools

Site Tools


karta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
karta [2016/04/07 09:17]
ene
karta [2016/04/12 12:23] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Karta ====== ====== Karta ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
  
 De flesta har säkert en idé av vad en karta är. Men att förklara det med ord kan vara lite klurigt. [[http://​icaci.org/​|International Cartographic Association]] (ICA) beskrev i en skrivelse från 1995 begreppet karta med följande ord: De flesta har säkert en idé av vad en karta är. Men att förklara det med ord kan vara lite klurigt. [[http://​icaci.org/​|International Cartographic Association]] (ICA) beskrev i en skrivelse från 1995 begreppet karta med följande ord:
karta.txt · Last modified: 2016/04/12 12:23 by ene