Användarverktyg

Webbverktyg


join_from_a_table_med_arcgis_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
join_from_a_table_med_arcgis_10 [2016/04/01 09:06]
127.0.0.1 extern redigering
join_from_a_table_med_arcgis_10 [2016/04/12 12:02] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Join from a table med ArcGIS 10 +====== Join from a table med ArcGIS 10 ====== 
-ulfjan|2012/08/28 11:08:31+{{tag>arcgis}}
  
-[[arcgis10tipsikonH.png]] 
  
-I [[ArcGIS]] 10 används verktyget ''Join'' för att koppla samman data i en tabell ((i detta exempel en Excel fil) med geografiska objekt ((i detta exempel [[Vektordata|polygoner]] i en [[SHP|Shape fil]]). Hur man öppnar filer i ArcGIS beskrivs via följande länk:+{{*:arcgis10tipsikonH.png}}
  
-[[arcgis10tipsikon.png|Lagg till data i ArcGIS 10]]+[[ArcGIS]] 10 används verktyget ''Join'' för att koppla samman data i en tabell (i detta exempel en Excel fil) med geografiska objekt (i detta exempel [[Vektordata|polygoner]] i en [[SHP|Shape fil]]). Hur man öppnar filer i ArcGIS beskrivs via följande länk:
  
-Figuren nedan visar de två filerna ((Shape filen är de tre filerna med ändelserna ''dbf'', ''shx'' och ''shp''))+[[lagg_till_data_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
  
-[[join1.jpg]]+Figuren nedan visar de två filerna (Shape filen är de tre filerna med ändelserna ''dbf'', ''shx'' och ''shp'')).  
 + 
 +{{*:join1.jpg}}
  
 En förutsättning för att kunna koppla samman de data som finns i Excel filen med den lägesinformation i form av exempelvis punkter eller polygoner som Shape filen innehåller är att det finns någon nyckelkolumn i Excel filen som använder samma benämning för platserna som någon av kolumnerna som utgör Shape filens [[Attributdata|attributdata]]. I detta exempel är det alltså kolumnerna ''Namn'' och ''Land'' som kan användas för att koppla samman de två filernas data. En förutsättning för att kunna koppla samman de data som finns i Excel filen med den lägesinformation i form av exempelvis punkter eller polygoner som Shape filen innehåller är att det finns någon nyckelkolumn i Excel filen som använder samma benämning för platserna som någon av kolumnerna som utgör Shape filens [[Attributdata|attributdata]]. I detta exempel är det alltså kolumnerna ''Namn'' och ''Land'' som kan användas för att koppla samman de två filernas data.
Rad 16: Rad 17:
 Koppla samman tabellerna gör man genom att högerklicka på kartlagret i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]]. Välj sedan: Koppla samman tabellerna gör man genom att högerklicka på kartlagret i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]]. Välj sedan:
  
-:Joins and Relates » Join... +Joins and Relates Join... 
  
 Välj sedan i fönstret som kommer upp:  Välj sedan i fönstret som kommer upp: 
  
-#Kartlagrets nyckelkolumn +#Kartlagrets nyckelkolumn\\  
-#Lagret du vill koppla mot kartlagret samt +#Lagret du vill koppla mot kartlagret samt\\  
-#Det lagrets nyckelkolumn+#Det lagrets nyckelkolumn\\ 
  
 Klicka på ''OK'' Klicka på ''OK''
  
-[[join2.jpg]]+{{*:join2.jpg}}
  
 Om informationen skall presenteras visuellt kan en [[Tematisk karta|tematisk karta]] vara lämpligt. En proportionerlig symbolkarta visas här för att illustrera hur en sådan karta skulle kunna se ut. Om informationen skall presenteras visuellt kan en [[Tematisk karta|tematisk karta]] vara lämpligt. En proportionerlig symbolkarta visas här för att illustrera hur en sådan karta skulle kunna se ut.
  
-[[join3.jpg]]+{{*:join3.jpg}}
  
 Tips för hur man skapar en tematisk karta i [[ArcGIS]] 10 finns via följande länk: Tips för hur man skapar en tematisk karta i [[ArcGIS]] 10 finns via följande länk:
  
-[[arcgis10tipsikon.png|Tematisk karta i ArcGIS 10]] +[[tematisk_karta_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
join_from_a_table_med_arcgis_10.1459494372.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/06 13:26 (extern redigering)