Användarverktyg

Webbverktyg


interpolering

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
interpolering [2019/11/14 08:52]
Stefan Ene
interpolering [2019/11/14 09:11] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 5: Rad 5:
 Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till. Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till.
  
-{{https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/embed/fh254I2_GC8&btnI=lucky|search?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Ffh254I2_GC8&btnI=lucky}}+https://www.youtube.com/watch?v=fh254I2_GC8
  
 {{:arcgis10tipsikonh.png}} {{:arcgis10tipsikonh.png}}
interpolering.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/14 09:11 av Stefan Ene