User Tools

Site Tools


interpolering

Interpolering

Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till.

Interpoleringsverktyg i ArcGIS 10 finns att hitta i:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation

Mer om interpolation med ArcGIS på ArcGIS Resource Centre

interpolering.txt · Last modified: 2016/04/12 12:01 (external edit)