User Tools

Site Tools


idrisi

Idrisi

Idrisi är en GIS programvara utvecklad av Clark Labs ((en del av Clark University).

Idrisi kan hantera både vektordata och rasterdata, men används främst för analys av rasterdata.

Länkar till tips för Idrisi är markerade så som länken nedan:

idrisi.txt · Last modified: 2016/04/12 12:00 (external edit)