User Tools

Site Tools


huvudsidor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
huvudsidor [2016/04/06 11:54]
ene
huvudsidor [2016/04/13 08:46] (current)
ene
Line 2: Line 2:
  
  
-Det finns tre sätt att hitta information i Gisela. Det vanligaste är att söka efter en viss företeelse. Systemet söker på ord på alla sidor i Gisela. Ett annat sätt är att använda kategorierna som alla sidor är klassade i för att hitta information. Ett tredje sätt är att utnyttja några av de ingångar där vi samlat information som kan behövas när man vill genomföra exmepelvis ett GIS projekt. Några saker har varit så omfattande att de getts egna huvudsidor.+Det finns tre sätt att hitta information i Gisela. Det vanligaste är att söka efter en viss företeelse. Systemet söker på ord på alla sidor i Gisela. Ett annat sätt är att använda ​[[kategorier|kategorierna]] som alla sidor är klassade i för att hitta information. Ett tredje sätt är att utnyttja några av de ingångar där vi samlat information som kan behövas när man vill genomföra exmepelvis ett GIS projekt. Några saker har varit så omfattande att de getts egna [[huvudsidor|huvudsidor]].
  
 Här finns samtliga huvudsidor och ingångar i Gisela. ​ Den första handlar om [[GIS|Geografiska informationssystem]] generellt och sedan följer [[GIS projekt]], som består av [[Datafangst|datafångst]],​ [[Analys|analys]] och [[Presentation|presentation]]. Datafångst kan delas upp på [[lantmateriets_kartor|Lantmäteriets kartor]], [[Svenska statens kartor genom tiderna|äldre kartor]] och [[GIS filformat|filformat]]. För presentation finns en särskild del om [[Tematisk karta|tematiska kartor]]. Klicka på ikonerna nedan för att gå vidare till de olika huvudsidorna. Här finns samtliga huvudsidor och ingångar i Gisela. ​ Den första handlar om [[GIS|Geografiska informationssystem]] generellt och sedan följer [[GIS projekt]], som består av [[Datafangst|datafångst]],​ [[Analys|analys]] och [[Presentation|presentation]]. Datafångst kan delas upp på [[lantmateriets_kartor|Lantmäteriets kartor]], [[Svenska statens kartor genom tiderna|äldre kartor]] och [[GIS filformat|filformat]]. För presentation finns en särskild del om [[Tematisk karta|tematiska kartor]]. Klicka på ikonerna nedan för att gå vidare till de olika huvudsidorna.
huvudsidor.txt · Last modified: 2016/04/13 08:46 by ene