User Tools

Site Tools


historypin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
historypin [2016/04/06 11:20]
ene
historypin [2016/04/12 10:47] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== HistoryPin ====== ====== HistoryPin ======
 +{{tag>​granska historik}}
  
  
 HistoryPin är ett ställe där man kan se historiska fotografier placerade på GoogleMaps, vilket kan vara bra för att kunna placera bilderna. Många av fotografierna är också möjliga att se i Streetview, vilket innebär att man kan se det gamla fotografiet och samtidigt den moderna gatan, huset m.m.. Det går att "​fada"​ den historiska bilden och göra den mer eller mindre genomskinlig. Informationen finns över hela världen. Se [[http://​www.historypin.com/​|HistoryPin]] HistoryPin är ett ställe där man kan se historiska fotografier placerade på GoogleMaps, vilket kan vara bra för att kunna placera bilderna. Många av fotografierna är också möjliga att se i Streetview, vilket innebär att man kan se det gamla fotografiet och samtidigt den moderna gatan, huset m.m.. Det går att "​fada"​ den historiska bilden och göra den mer eller mindre genomskinlig. Informationen finns över hela världen. Se [[http://​www.historypin.com/​|HistoryPin]]
historypin.txt · Last modified: 2016/04/12 10:47 by ene