Användarverktyg

Webbverktyg


haradskarta

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
haradskarta [2020/04/29 15:06]
Stefan Ene
haradskarta [2020/04/30 12:23] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 14: Rad 14:
 Till kartan kom mycket omfattande beskrivningar där enskilda byars och gårdars arealer och andra tillgångar räknas upp. Kartorna ger sådeldes en statistisk bild av tillståndet i landet. Till kartan kom mycket omfattande beskrivningar där enskilda byars och gårdars arealer och andra tillgångar räknas upp. Kartorna ger sådeldes en statistisk bild av tillståndet i landet.
  
-Du hittar dessa kartor digitalt på "[[https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/|Kartrummet]]" på Stockholms universitetsbibliotek.+Du hittar dessa kartor (och andra) digitalt på "[[https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/|Kartrummet]]" på Stockholms universitetsbibliotek.
  
  
haradskarta.txt · Senast uppdaterad: 2020/04/30 12:23 av Stefan Ene