User Tools

Site Tools


handledning_kopiering_och_overforing_av_filer

Handledning kopiering och överföring av filer

Kopiering av filer

OBS! Detta gäller i Geohusets datorsalar U34/U35 men mycket är av generell karaktär

Vid projektarbete i GIS i institutionens datasalar kan det ofta ske att ni måste byta dator (särskilt då undervisningen är förlagd i olika salar). Det går att spara kopior av era filer på servern GIS Student Backup On Server (S:). Gå till väga på följande vis:

Öppna Windows Utforskaren och gå till er katalog under EDU (C:)

Kopiera katalogen med de filer ni använder. Gå sedan till STUDENT (S:) och skapa en egen katalog här. Döp katalogen till något ni minns, förslagsvis ert namn. Öppna den nya katalogen och klistra in er katalog här. För att hålla ordning på vilken dag ni gjort denna backup kan det vara klokt att döpa om katalogen efter datum.

Logga sedan in på den (nya) dator ni vill arbeta på. Öppna Windows Utforskaren och gå till er katalog på STUDENT (S:). Kopiera katalogen med era filer, och gå sedan till:

C:\EDU

För att vara säkra på att ingen annan grupp råkar öppna era filer kan ni här skapa en egen katalog (döp den till era namn eller något annat glasklart). Högerklicka sedan och välj Paste för att klistra in er katalog med filerna.

Nu kan ni öppna ArcMap. Eftersom ni inte arbetat på denna dator behöver ni förmodligen koppla er katalog via Connect folder. Öppna sedan ert ArcMap dokument (mxd) eller lägg till era filer via Add Data från katalog.

Om ni öppnar era filer via ett ArcMap dokument (mxd) hittar programmet först inte filerna. Efter filernas namn i Table Of Contents visas då ett rött litet utropstecken. Detta åtgärdas enkelt genom att högerklicka på ett kartlager med utropstecken och välj

Data > Repair Data Source

Navigera fram till den katalog där filen är sparad, markera den och klicka på Add. Nu ska det röda utropstecknet ha försvunnit och filen ritas i kartvyn i ArcMap. Notera att om flera filer med utropstecken sparats i samma katalog, räcker det att genomföra Repair Data Source på en av dem så följer även resten med.

Observera att det 'inte' räcker med att kopiera ArcMap dokumentet (mxd) . Här sparas endast de funktioner ni genomfört i ArcMap, inga filer. Shape filer (shp), rasterdata och geodatabaser (gdb) sparas som egna filer. Det rekommenderas inte att ni arbetar mot en katalog på GIS Student Backup On Server (S:) från ArcMap. 'Att koppla ArcMap till (S:) gör programmet långsammare, och det är inte ovanligt att det kraschar.'

Tänk på att ju oftare ni flyttar runt på data, desto besvärligare blir det att hålla ordning på era filer. Ingen annan än ni är mest kapabla att hålla ordning på vad ni gjort och var ni senast sparade era filer. 'Ta anteckningar under arbetets gång; skriv upp vilka filer ni editerat i och var ni sparat dem. För ordningens skull radera de filer/kataloger ni inte längre använder'.

VIKTIGT!
Som student (eller för alla andra förresten) så är ansvaret för att data inte försvinner DITT!
För att göra säkerhetskopior av viktiga data så kan ni använda molntjänster (Microsoft Onedrive/Google Drive mfl) eller mer handfasta lösningar som USB-minnen/diskar. En annan metod är att maila data till sig själv. Vill man ha hängslen OCH livrem så kombinera flera av ovanstående!
Data på våra servrar raderas efter terminsslut (annars skulle kommande kurser få problem). Dom flesta av er har väl inga problem med detta men om ni jobbar på en uppsats som drar över terminsslut så se till att ni har data lagrat på andra sätt!

handledning_kopiering_och_overforing_av_filer.txt · Last modified: 2020/03/26 13:23 by Stefan Ene