Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

handledning_kopiering_och_overforing_av_filer

Handledning kopiering och överföring av filer

Kopiering av filer

OBS! Detta gäller i Geohusets datorsalar U34/U35 men mycket är av generell karaktär

Vid projektarbete i GIS i institutionens datasalar kan det ofta ske att ni måste byta dator (särskilt då undervisningen är förlagd i olika salar). Det går att spara kopior av era filer på servern GIS Student Backup On Server (S:). Gå till väga på följande vis:

Öppna Windows Utforskaren och gå till er katalog under EDU (C:)

Kopiera katalogen med de filer ni använder. Gå sedan till STUDENT (S:) och skapa en egen katalog här. Döp katalogen till något ni minns, förslagsvis ert namn. Öppna den nya katalogen och klistra in er katalog här. För att hålla ordning på vilken dag ni gjort denna backup kan det vara klokt att döpa om katalogen efter datum.

Logga sedan in på den (nya) dator ni vill arbeta på. Öppna Windows Utforskaren och gå till er katalog på STUDENT (S:). Kopiera katalogen med era filer, och gå sedan till:

C:\EDU

För att vara säkra på att ingen annan grupp råkar öppna era filer kan ni här skapa en egen katalog (döp den till era namn eller något annat glasklart). Högerklicka sedan och välj Paste för att klistra in er katalog med filerna.

Nu kan ni öppna ArcMap. Eftersom ni inte arbetat på denna dator behöver ni förmodligen koppla er katalog via Connect folder. Öppna sedan ert ArcMap dokument (mxd) eller lägg till era filer via Add Data från katalog.

Om ni öppnar era filer via ett ArcMap dokument (mxd) hittar programmet först inte filerna. Efter filernas namn i Table Of Contents visas då ett rött litet utropstecken. Detta åtgärdas enkelt genom att högerklicka på ett kartlager med utropstecken och välj

Data > Repair Data Source

Navigera fram till den katalog där filen är sparad, markera den och klicka på Add. Nu ska det röda utropstecknet ha försvunnit och filen ritas i kartvyn i ArcMap. Notera att om flera filer med utropstecken sparats i samma katalog, räcker det att genomföra Repair Data Source på en av dem så följer även resten med.

Observera att det 'inte' räcker med att kopiera ArcMap dokumentet (mxd) . Här sparas endast de funktioner ni genomfört i ArcMap, inga filer. Shape filer (shp), rasterdata och geodatabaser (gdb) sparas som egna filer. Det rekommenderas inte att ni arbetar mot en katalog på GIS Student Backup On Server (S:) från ArcMap. 'Att koppla ArcMap till (S:) gör programmet långsammare, och det är inte ovanligt att det kraschar.'

Tänk på att ju oftare ni flyttar runt på data, desto besvärligare blir det att hålla ordning på era filer. Ingen annan än ni är mest kapabla att hålla ordning på vad ni gjort och var ni senast sparade era filer. 'Ta anteckningar under arbetets gång; skriv upp vilka filer ni editerat i och var ni sparat dem. För ordningens skull radera de filer/kataloger ni inte längre använder'.

VIKTIGT!
Som student (eller för alla andra förresten) så är ansvaret för att data inte försvinner DITT!
För att göra säkerhetskopior av viktiga data så kan ni använda molntjänster (Microsoft Onedrive/Google Drive mfl) eller mer handfasta lösningar som USB-minnen/diskar. En annan metod är att maila data till sig själv. Vill man ha hängslen OCH livrem så kombinera flera av ovanstående!
Data på våra servrar raderas efter terminsslut (annars skulle kommande kurser få problem). Dom flesta av er har väl inga problem med detta men om ni jobbar på en uppsats som drar över terminsslut så se till att ni har data lagrat på andra sätt!

handledning_kopiering_och_overforing_av_filer.txt · Senast uppdaterad: 2020/03/26 13:23 av Stefan Ene