User Tools

Site Tools


grid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
grid [2016/04/01 09:06]
127.0.0.1 extern redigering
grid [2016/04/12 10:40] (current)
Line 1: Line 1:
-GRID +====== ​GRID ====== 
-stefan.ene@humangeo.su.se|2012/​08/​20 14:50:51+{{tag>​filformat arcgis}}
  
-GRID format ​((eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.+GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.
  
 GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan: GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan:
  
-{| +ncolsantal kolumner (värden per rad) 
-ncols + 
-antal kolumner ​((värden per rad) +nrowsantal rader 
- +  
-nrows +xllcorner[[Koordinatsystem|koordinat]] för sydligaste kanten 
-antal rader + 
- +yllcorner[[Koordinatsystem|koordinat]] för västligaste kanten 
-xllcorner + 
-[[Koordinatsystem|koordinat]] för sydligaste kanten +cellsizerutstorlek 
- +
-yllcorner +
-[[Koordinatsystem|koordinat]] för västligaste kanten +
- +
-cellsize ​ +
-rutstorlek +
-|}+
  
 Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut. Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut.
  
-@@ncols 11 +ncols 11\\  
-nrows 10 +nrows 10\\  
-xllcorner 647325 +xllcorner 647325\\  
-yllcorner 7535775 +yllcorner 7535775\\  
-cellsize 50 +cellsize 50\\  
-1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2 +1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2\\  
-1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990 +1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990\\  
-1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4 +1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4\\  
-1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7 +1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7\\  
-1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6 +1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6\\  
-2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6 +2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6\\  
-2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4 +2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4\\  
-2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7 +2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7\\  
-2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7 +2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7\\  
-2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2@@+2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2\\ 
  
-Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet ​((se figuren nedan).+Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet (se figuren nedan).
  
-[[image|Bild|{UP}rastertopp.png]]+{{*:rastertopp.png}}
  
 Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa [[Höjddata|här]]. Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa [[Höjddata|här]].
Line 49: Line 43:
 Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS: Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS:
  
-[[image|Bild|{UP}arcgis10tipsikon.png|Importera GRID till ArcGIS 10]]+[[importera_grid_till_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
  
 Se översikt om [[GIS filformat]]. Se översikt om [[GIS filformat]].
Line 56: Line 50:
 [[image|Bild|{UP}/​QUIZ_banner.png|^http://​gisela.humangeo.su.se:​8080/​quiz/​data.htm]] [[image|Bild|{UP}/​QUIZ_banner.png|^http://​gisela.humangeo.su.se:​8080/​quiz/​data.htm]]
  
-[[Filformat_ikon.png|GIS filformat]]+[[gis_filformat|{{*:​filformat_ikon.png}}]] 
grid.1459494372.txt.gz · Last modified: 2016/04/06 10:42 (external edit)