User Tools

Site Tools


grid

This is an old revision of the document!


GRID stefan.ene@humangeo.su.se|2012/08/20 14:50:51

GRID format ((eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för rasterdata som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.

GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan:

{|

Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut.

@@ncols 11 nrows 10 xllcorner 647325 yllcorner 7535775 cellsize 50 1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2 1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990 1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4 1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7 1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6 2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6 2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4 2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7 2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7 2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2@@

Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet ((se figuren nedan).

Bild|{UP}rastertopp.png

Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa här.

Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS:

Bild|{UP}arcgis10tipsikon.png|Importera GRID till ArcGIS 10

Se översikt om GIS filformat. {br}{br} Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ! {br}{br} Bild|{UP}/QUIZ_banner.png|^http://gisela.humangeo.su.se:8080/quiz/data.htm

GIS filformat

grid.1459494372.txt.gz · Last modified: 2016/04/06 10:42 (external edit)