Användarverktyg

Webbverktyg


grid

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
grid [2016/04/06 10:42]
Stefan Ene
grid [2020/04/12 13:52] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== GRID ====== ====== GRID ======
  
 +{{tag>filformat arcgis}}
  
-GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.+GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[:rasterdata|]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.
  
 GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan: GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan:
Rad 9: Rad 10:
  
 nrows: antal rader nrows: antal rader
-  
-xllcorner: [[Koordinatsystem|koordinat]] för sydligaste kanten 
  
-yllcorner: [[Koordinatsystem|koordinat]] för västligaste kanten+xllcorner: [[:koordinatsystem|koordinat]] för sydligaste kanten 
 + 
 +yllcorner: [[:koordinatsystem|koordinat]] för västligaste kanten
  
 cellsize: rutstorlek cellsize: rutstorlek
- 
  
 Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut. Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut.
  
-ncols 11\\  +ncols 11\\ 
-nrows 10\\  +nrows 10\\ 
-xllcorner 647325\\  +xllcorner 647325\\ 
-yllcorner 7535775\\  +yllcorner 7535775\\ 
-cellsize 50\\  +cellsize 50\\ 
-1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2\\  +1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2\\ 
-1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990\\  +1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990\\ 
-1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4\\  +1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4\\ 
-1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7\\  +1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7\\ 
-1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6\\  +1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6\\ 
-2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6\\  +2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6\\ 
-2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4\\  +2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4\\ 
-2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7\\  +2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7\\ 
-2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7\\  +2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7\\ 
-2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2\\ +2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2
  
 Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet (se figuren nedan). Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet (se figuren nedan).
  
-{{*:rastertopp.png}}+{{:rastertopp.png}}
  
-Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa [[Höjddata|här]].+Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa [[:hojddata|här]].
  
 Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS: Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS:
  
-[[importera_grid_till_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]+[[:importera_grid_till_arcgis_10|{{:arcgis10tipsikon.png?nolink&}}]] 
 + 
 +Se översikt om [[:gis_filformat|GIS filformat]].\\ 
 +[[:gis_filformat|{{:filformat_ikon.png?nolink&}}]]
  
-Se översikt om [[GIS filformat]]. +Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!\\ 
-{br}{br} +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/data.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
-Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ! {br}{br} +
-[[image|Bild|{UP}/QUIZ_banner.png|^http://gisela.humangeo.su.se:8080/quiz/data.htm]]+
  
-[[gis_filformat|{{*:filformat_ikon.png}}]] 
  
grid.1459932142.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/06 10:42 (extern redigering)