User Tools

Site Tools


grid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

grid [2016/04/12 10:40]
ene
grid [2016/04/12 10:40]
Line 1: Line 1:
-====== GRID ====== 
-{{tag>​filformat arcgis}} 
- 
-GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format. 
- 
-GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan: 
- 
-ncols: antal kolumner (värden per rad) 
- 
-nrows: antal rader 
-  
-xllcorner: [[Koordinatsystem|koordinat]] för sydligaste kanten 
- 
-yllcorner: [[Koordinatsystem|koordinat]] för västligaste kanten 
- 
-cellsize: rutstorlek 
- 
- 
-Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut. 
- 
-ncols 11\\  
-nrows 10\\  
-xllcorner 647325\\ ​ 
-yllcorner 7535775\\ ​ 
-cellsize 50\\  
-1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2\\ ​ 
-1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990\\ ​ 
-1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4\\ ​ 
-1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7\\ ​ 
-1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6\\ ​ 
-2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6\\ ​ 
-2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4\\ ​ 
-2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7\\ ​ 
-2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7\\ ​ 
-2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2\\ ​ 
- 
-Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet (se figuren nedan). 
- 
-{{*:​rastertopp.png}} 
- 
-Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa [[Höjddata|här]]. 
- 
-Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS: 
- 
-[[importera_grid_till_arcgis_10|{{*:​arcgis10tipsikon.png}}]] 
- 
-Se översikt om [[GIS filformat]]. 
-{br}{br} 
-Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ! {br}{br} 
-[[image|Bild|{UP}/​QUIZ_banner.png|^http://​gisela.humangeo.su.se:​8080/​quiz/​data.htm]] 
- 
-[[gis_filformat|{{*:​filformat_ikon.png}}]] 
  
grid.txt · Last modified: 2016/04/12 10:40 (external edit)