User Tools

Site Tools


grid

GRID

GRID format (eller GRIDASCII, även ASCII GRID) är ett filformat för rasterdata som tagits fram av ESRI. Det finns även ett binärt format.

GRID filen kan öppnas i en vanlig textredigerare och innehållet kan förstås även utan hjälp av GIS program. Begreppen som förekommer i filens inledning förklaras nedan:

ncols: antal kolumner (värden per rad)

nrows: antal rader

xllcorner: koordinat för sydligaste kanten

yllcorner: koordinat för västligaste kanten

cellsize: rutstorlek

Efter att detta definierats följer en tabell där höjden för varje ruta presenteras. Nedan visas ett exempel på hur en GRID fil kan se ut.

ncols 11
nrows 10
xllcorner 647325
yllcorner 7535775
cellsize 50
1720.6 1756.9 1792.3 1842 1875.6 1925.1 1963.5 2000.7 2026.3 2034.3 2033.2
1755.7 1797.5 1838.9 1897.6 1929.5 1983.1 2011.4 2034.7 2044.2 2024.2 1990
1802.4 1846.6 1890.8 1946.8 1975.8 2025.4 2046.5 2052.1 2035.8 1987.1 1932.4
1865 1906.7 1946.2 1988.5 2015.1 2055.3 2065.1 2045.3 2000.1 1938.8 1877.7
1953.2 1984.3 2013.8 2039.4 2059.6 2080.9 2065.1 2015.3 1948 1881.7 1825.6
2021.1 2041 2061 2079.5 2092 2092.8 2050.2 1977.4 1896.6 1827.5 1782.6
2053.1 2060.5 2068.6 2082.8 2088.9 2067.9 2009.7 1932.4 1853 1791.2 1759.4
2055.2 2059.4 2063.8 2070 2069.5 2027.6 1961.2 1886.4 1822.2 1774.5 1751.7
2053.3 2056.7 2059.3 2062.5 2057.2 1996.9 1920.9 1847.1 1795.8 1761.2 1744.7
2049.6 2052.9 2054.4 2056.1 2048.7 1981.8 1897.5 1820.2 1776 1750 1736.2

Värdena ovan kan representeras av en gråskala som spänner mellan det högsta och lägsta värdet (se figuren nedan).

Mer om vad man kan göra med höjddata finns att läsa här.

Anvisningar för att importera GRID till ArcGIS:

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

grid.txt · Last modified: 2020/04/12 13:52 by Stefan Ene