User Tools

Site Tools


google_sketchup

Google SketchUp

http://sketchup.google.com/

Programvaran kan fritt laddas ned från Google SketchUp's hemsida och gör det möjligt att rita upp hus och andra tredimensionella former som sedan kan läggas in i Google Earth.

google_sketchup.txt · Last modified: 2016/04/12 10:39 (external edit)