User Tools

Site Tools


google_earth_engine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
google_earth_engine [2016/04/12 10:38]
ene
google_earth_engine [2016/04/13 08:51] (current)
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Line 4: Line 4:
 {{*:​datatipsikonH.png}} {{*:​datatipsikonH.png}}
  
-Google Earth Engine är ett projekt som utvecklas mot att bli en samlad källa till olika satellitdata. Mycket av den data som kommer att finnas tillgängligt där finns också att få tag på från andra håll ((se [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]). Men i de fall det inte finns behov av att ladda ned all data i sin egen dator utan nöjer sig med att titta på den medan den ligger kvar i andras servrar så kommer Google Earth Engine antagligen att vara användbart. Det kommer också finnas möjlighet att analysera data genom ett [[API|API ((Application Programming Interface)]] där man programerar ett program som ställer frågor till och får svar från Google Earth Engine.+Google Earth Engine är ett projekt som utvecklas mot att bli en samlad källa till olika satellitdata. Mycket av den data som kommer att finnas tillgängligt där finns också att få tag på från andra håll ((se [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]). Men i de fall det inte finns behov av att ladda ned all data i sin egen dator utan nöjer sig med att titta på den medan den ligger kvar i andras servrar så kommer Google Earth Engine antagligen att vara användbart. Det kommer också finnas möjlighet att analysera data genom ett [[API|API ((Application Programming Interface)]] där man programerar ett program som ställer frågor till och får svar från Google Earth Engine.
  
 Adressen till projektets hemsida är: [[http://​earthengine.googlelabs.com]] Adressen till projektets hemsida är: [[http://​earthengine.googlelabs.com]]
google_earth_engine.txt · Last modified: 2016/04/13 08:51 by ene