Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

google_earth

Google Earth


http://earth.google.com

Programmet Google Earth är en så kallad virtuell jordglob och gör det möjligt att studera hela världen utifrån överlappande fotografier tagna från flyg, satellit samt från marken med hög detaljnivå. I programvaran som fritt kan laddas ned från Google Earth's hemsida ligger egentligen inga bilder lagrade, utan programmet kräver en internetuppkoppling vid användning eftersom användardatorn enbart laddar hem de bilder som ska visas.

Google Earth kan användas för många ändamål, bland annat för att utforska ett område eller för att visualisera geografisk data och andra objekt i sin egentliga eller tänkta omgivning.

Läs om hur material från Google Maps och Google Earth får användas på

http://support.google.com/maps/bin/static.py?hl=en&ts=1342531&page=ts.cs

Utforska med Google Earth

En styrka med Google Earth är att det går att steglöst röra sig mellan olika skalnivåer genom att närma sig eller röra sig bort från jorden. Hur högupplösta bilder som finns varierar från plats till plats. I bilden nedan har man zoomat in på en del av Kibera i Nairobi, Kenya.

© 2011 Google

För vissa områden går det också att gå över till Street View, fotografier tagna från markgående fordon ((exempelvis en bil). Den vänstra av bilderna nedan visar hur Sergels torg ser ut i Street View och den högra bilden visar samma vy men baserad på satellit och flygbilder samt byggnader ((kan skapas med Google SketchUp) som användare lagt in.

© 2011 Google

För mer information om Street View, se Googles introduktionsfilm om Street View (på Google Earths hemsida).

En annan funktion är möjligheten att utforska äldre bilder av landskapet. För mer information om det, se Googles introduktionsfilm om historiska bilder i Google Earth.

Ett mer strukturerat sätt att utforska ett område med Google Earth skulle kunna klassas som manuell fjärranalys. Detta kulle kunna göras genom att ett område bit för bit letas igenom och att det som för ändamålet är intressant att kartera klassificeras och markeras med en punkt, linje eller polygon för att sedan eventuellt exportera som KML fil för att kunna läsas med andra programvaror.

Hur man markerar objekt i Google Earth:

Hur man exporterar som KML fil:

Visualisera med Google Earth

Det går att visualisera resultat från andra programvaror i Google Earth genom att enskilda lager eller hela kartor exporteras som KML eller det komprimerade formatet KMZ. Hur detta går till för olika programvaror presenteras via länkarna nedan:

Det går även att skapa byggnader eller andra tredimensionella objekt med programmet Google SketchUp för att sedan visa detta i Google Earth.

google_earth.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/13 08:51 (extern redigering)