User Tools

Site Tools


gis_projekt

GIS projekt

Tips kring genomförande ett GIS projekt beskrivs här med rubrikerna ''Datafångst'', ''Analys'' och ''Presentation''. Dessa steg i ett projekt omfattar enbart hanteringen av data. Övriga delar av ett projekt ((såsom problemidentifiering och utvärdering) gås ej igenom här. Klicka på länkarna eller bilderna ovan för att gå vidare med ditt GIS projekt.

En sida om att komma igång i ArcMap finns här.

Det finns även sidor med tips till olika programvaror som går att hitta till via länkarna nedan:

gis_projekt.txt · Last modified: 2016/04/06 09:26 by 127.0.0.1