Användarverktyg

Webbverktyg


gis

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
gis [2020/02/22 19:55]
Stefan Ene
gis [2021/04/14 13:10]
Stefan Ene
Rad 11: Rad 11:
 ESRI, en av mjukvarutillverkarna, skriver: ESRI, en av mjukvarutillverkarna, skriver:
  
-''"A geographic information system ((GIS) integrates hardware, software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, and charts. A GIS helps you answer questions and solve problems by looking at your data in a way that is quickly understood and easily shared. GIS technology can be integrated into any enterprise information system framework."'' ((läst 20120629) Se [[http://www.esri.com/what is gis/overview.html#overview_panel|ESRI:s hemsida]]+''"A geographic information system ((GIS) integrates hardware, software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, and charts. A GIS helps you answer questions and solve problems by looking at your data in a way that is quickly understood and easily shared. GIS technology can be integrated into any enterprise information system framework."'' (läst 20120629) Se [[http://www.esri.com/what is gis/overview.html#overview_panel|ESRI:s hemsida]]
  
-Vissa föredrar att använda begreppet Geografisk IT eller GIT, där betonas mer de tekniska systemen. Andra begrepp som förekommer är Geomatik ((Geomatics) och geoinformatik, båda termerna kan betraktas som lite bredare och täcker in mer, som geodesi, satellitnavigering, fotogrametri m.m. Inom samhällsvetenskapen lyfter man vanligen fram geografisk informationbehandling ((GIB) för att betona att man använder GIS som ett verktyg. Debatten om GIS är ett verktyg eller en vetenskap har pågått under de senaste två decennierna. Geographic information science, förkortat GISc eller GIScience för att inte blanda samman med GIS, försöker ta ett vidare grepp. Ett bra exempel på hur det förändrats är hur tidskriften ''International Journal of Geographical Information Systems'' bytte namn till [[http://www.tandfonline.com/loi/tgis20|''International Journal of Geographical Information Science'']] år 1997. De olika beteckningarna och delvis en viss begreppsförvirring belyser på ett bra sätt att GIS är ett relativt ungt forskningsområde, som försöker hitta en plats i forskningsvärlden utanför och ibland på tvärs mot äldre ämnesindelningar.+Vissa föredrar att använda begreppet Geografisk IT eller GIT, där betonas mer de tekniska systemen. Andra begrepp som förekommer är Geomatik (Geomatics) och geoinformatik, båda termerna kan betraktas som lite bredare och täcker in mer, som geodesi, satellitnavigering, fotogrametri m.m. Inom samhällsvetenskapen lyfter man vanligen fram geografisk informationbehandling (GIB) för att betona att man använder GIS som ett verktyg. Debatten om GIS är ett verktyg eller en vetenskap har pågått under de senaste två decennierna. Geographic information science, förkortat GISc eller GIScience för att inte blanda samman med GIS, försöker ta ett vidare grepp. Ett bra exempel på hur det förändrats är hur tidskriften ''International Journal of Geographical Information Systems'' bytte namn till [[http://www.tandfonline.com/loi/tgis20|''International Journal of Geographical Information Science'']] år 1997. De olika beteckningarna och delvis en viss begreppsförvirring belyser på ett bra sätt att GIS är ett relativt ungt forskningsområde, som försöker hitta en plats i forskningsvärlden utanför och ibland på tvärs mot äldre ämnesindelningar.
  
 Se gärna filmerna från projektet [[http://geospatialrevolution.psu.edu/|Geospatial Revolution]] för att se hur GIS används i samhället! {{:geospatial_revolution.png?200}} Se gärna filmerna från projektet [[http://geospatialrevolution.psu.edu/|Geospatial Revolution]] för att se hur GIS används i samhället! {{:geospatial_revolution.png?200}}
gis.txt · Senast uppdaterad: 2021/06/02 15:11 av Stefan Ene