User Tools

Site Tools


geometrisk_generalisering_i_idrisi_taiga

Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga

Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga sker med följande verktyg:

Reformat » GENERALIZATION

Välj om det är frågan om vektor eller raster generalisering.

Om vektor, välj linje eller punkt.

Välj input, output och options.

Välj slutligen OK.

geometrisk_generalisering_i_idrisi_taiga.txt · Last modified: 2016/04/12 10:35 by 127.0.0.1