Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

geographical_data_datakaellor

Geographical data (datakällor)

On this page you can find links to geographical data. The links are divided into geographical areas and categorised using the icons described below.

På denna sida finns allehanda länkar angående geografisk data (digital såväl som tryckt). Länkarna är kategoriserade efter geografiska områden och med hjälp av ikonerna som listas nedan är det tänkt att det skall vara enklare att hitta det som söks.

Digital map: Digital karta eller annan form av klassificerad geografisk data

Aerial photography/Satellite imagery: Flyg eller satellitbilder

Imagery useful for remote sensing: Flyg eller satellitbilder lämpade för datorstödd fjärranalys

Historical maps: Historiska kartor

Possible to download: Möjlighet att ladda ned data

Map on paper: Fysisk karta (exempelvis tryckt på papper)

Statistics: Statistisk data vilka kan kopplas till geografiska områden

Geodata portals
The World
Digital Globes
Africa

Nordiska Afrikainstitutet har gett ut skriften Att studera Afrika: vägar till källorna ((2004) med ett kapitel med tips angående kartor över Afrika.

Map Library, administrative boundaries

I The Nordic Africa Institute library in Uppsala has a collection of maps of Africa. There can also statistical publications be found.

Afriterra Historical maps of Africa

Antarctica
Asia

China

Europe

Denmark

Kort på nettet Kort & Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet

Finland

Norway

Kart i skolen

Norgeskart Statens kartverk

Sweden

Geografiska Sverigedata Lantmäteriets kartor för hela Sverige

Geobibliotekets kartavdelning vid Stockholms universitet har en stor samling kartor över Sverige utgivna från 1800 talets mitt och framåt. En förteckning av samlingarna finns här.

Kartskåpet The Geolibrary and The Geo Data Unit, Stockholm University

GIS services provided by the County Administrative Boards ((''Länsstyrelsernas GIS tjänster'')

Vattenkartan Vattenmyndigheterna ((Water)

Kartor och GIS Office of Regional Planning, Stockholm County Council ((Stockholms läns landsting ((Tillväxt, miljö och regionalplanering))

Roads in Sweden ((''Information om vägar'') Trafikverket ((the Swedish Transport Administration)

Nationella satellitdatabasen Saccess Metria

KartagoWeb Stockholms stadsbyggnadskontor

hitta.se

eniro

Historical maps Lantmäteriet

Historical maps ((''Sveriges äldsta storskaliga kartor'') National Archives ((Riksarkivet)

Fornsök The Archaeological Sites and Monuments database ((Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar)

Krigsarkivets kartor och ritningar National Archives ((Riksarkivet)

Statistikdatabasen SCB ((Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden)

Maps with administrative borders ((''Koordinat och kartfiler med län och kommunindelning'') SCB ((Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden)

North America

GeoGratis Natural Resources Canada ((NRCan)

Map Locator Topographical maps of USA from USGS

Oceania

Digital Topographic Data Australia's National Mapping Agency

South America
Oceans

Version 5 and later of Google Earth shows the topography of the ocean floor.

geographical_data_datakaellor.txt · Senast uppdaterad: 2020/05/16 19:16 av Stefan Ene