User Tools

Site Tools


geoforum

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Mer information finns på https://geoforum.se/

geoforum.txt · Last modified: 2019/11/01 12:22 by 127.0.0.1