Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
geodata [2019/09/14 13:07]
ene created
geodata [2020/04/02 19:27] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata ​vid Stockholms universitet ​====== 
 + 
 +{{tag>SU datakaellor}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +WMS-tjänster från Lantmäteriet\\ 
 +För att studenter ska komma åt Lantmäteriets wms-tjänster nu när det är distansundervisning,​ får SU ett tillfälligt konto hos Lantmäteriet fram till 31 augusti.\\ 
 +Information om kontot finns på Mondo, (Inloggning från Stockholms universitet krävs)\\ 
 +[[https://​mondo.su.se/​join/​site/​6be46842-2039-4fb6-95c1-2dfa1a7c78f6|https://​mondo.su.se/​join/​site/​6be46842-2039-4fb6-95c1-2dfa1a7c78f6]]\\ 
 +2 april 2020 /Torsten 
 + 
 +Geodatatjänsten GET ([[https://​maps.slu.se/​get|https://​maps.slu.se/​get]]) har som många märkt förändrat sina nedladdningsformat för vissa data! T.ex. är LAZ (komprimerat [[:​las|LAS]]) ny standard för [[:​lidar|Lidardata]] + att flera dataset numera levereras som "​tiles"​ vilket innebär att studenterna måste slå samman dessa ("​merge"​). Vi som har studenter i GIS-labben får informera om detta och försöka att skriva om övningarna så snart det går. /Stefan 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet. ** 
 + 
 +För information om geodata från Lantmäteriet,​ Trafikverket,​ Statistiska Centralbyrån,​ Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​|https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​]] 
 + 
 +Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU, [[https://​maps.slu.se/​get|https://​maps.slu.se/​get]] 
 + 
 +GET - Information [[https://​twitter.com/​support_get|https://​twitter.com/​support_get]] 
 + 
 +Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET: [[http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get%20_20191217.pdf|http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get_20191217.pdf]] alternativt [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B3yuX8WpOEGERUk1ZjFtaDhOZFU/​view?​pref=2&​pli=1|GET info, map services]] 
 + 
 +Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på, [[http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect|http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect]] 
 + 
 +Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.\\ 
 +[[https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]] 
 + 
 +Kontakt <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket [[https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​|https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​]] 
 + 
 +Lantmäteriets öppna geodata [[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​|https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​]] 
 + 
 +Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor [[http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​|http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​]] 
 + 
 +Kartrummet Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek [[https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm|https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm]] 
 + 
 +Stockholms stad - Open Stockholm Portal [[http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​|http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​]] 
 + 
 +Sveriges äldsta storskaliga kartor [[http://​www.riksarkivet.se/​geometriska|http://​www.riksarkivet.se/​geometriska]] 
 + 
 +Saccess, satellitdatabas [[https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm|https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm]] 
 + 
 +SGU - Karttjänster [[http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​|http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​]] 
 + 
 +Fornsök - Riksantikvarieämbetet [[https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​|https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​]] 
 + 
 +Geodataportalen - Sverige bit för bit [[https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv|https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv]] 
 + 
 +Skogsstyrelsen - Kartor [[https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​|https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​]] 
 + 
 +Skogsdataportalen [[http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​|http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +Övriga geodata från Lantmäteriet\\ 
 +Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet\\ 
 +Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​\\ 
 +Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor\\ 
 +Höjddata och ortofoton levererade 2006\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Visningstjänster från NAPR** - Geodata från Georgien. National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade). 
 + 
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan) 
 + 
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​|http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​]] 
 + 
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities|http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities]] 
 + 
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt) 
 + 
 +Kontakt: <​stefan.ene@humangeo.su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Se även Web Map Services ([[:​wms|WMS]])
  
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://​athena.itslearning.com/​ContentArea/​ContentArea.aspx?​LocationID=2446&​LocationType=1|Athena]] 
geodata.1568459257.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/09/14 13:07 (extern redigering)