Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
geodata [2019/09/14 13:10]
ene
geodata [2020/01/20 11:45] (aktuell)
thaka
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata ​vid Stockholms universitet ​====== 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet**. För information om geodata från Lantmäteriet,​ Trafikverket,​ Statistiska Centralbyrån,​ Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​|https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​]] 
 + 
 +**Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU**,\\ 
 +[[https://​maps.slu.se/​get|https://​maps.slu.se/​get]] 
 + 
 +**GET - Information** \\ 
 +[[https://​twitter.com/​support_get|https://​twitter.com/​support_get]] 
 + 
 +**Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET**:\\ 
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get%20_20191217.pdf|http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get_20191217.pdf]] alternativt [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B3yuX8WpOEGERUk1ZjFtaDhOZFU/​view?​pref=2&​pli=1|GET info, map services]] 
 + 
 +**Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på**,\\ 
 +[[http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect|http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect]] 
 + 
 +**Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.** \\ 
 +[[https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]] 
 + 
 +Kontakt <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket** \\ 
 +[[https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​|https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​]] 
 + 
 +**Lantmäteriets öppna geodata** \\ 
 +[[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​|https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​]] 
 + 
 +**Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor** \\ 
 +[[http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​|http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​]] 
 + 
 +**Kartrummet** Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek\\ 
 +[[https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm|https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm]] 
 + 
 +**Stockholms stad - Open Stockholm Portal** \\ 
 +[[http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​|http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​]] 
 + 
 +**Sveriges äldsta storskaliga kartor** \\ 
 +[[http://​www.riksarkivet.se/​geometriska|http://​www.riksarkivet.se/​geometriska]] 
 + 
 +**Saccess, satellitdatabas** \\ 
 +[[https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm|https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm]] 
 + 
 +**SGU - Karttjänster** \\ 
 +[[http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​|http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​]] 
 + 
 +**Fornsök - Riksantikvarieämbetet** \\ 
 +[[https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​|https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​]] 
 + 
 +**Geodataportalen - Sverige bit för bit** \\ 
 +[[https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv|https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv]] 
 + 
 +**Skogsstyrelsen - Kartor** \\ 
 +[[https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​|https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​]] 
 + 
 +**Skogsdataportalen** \\ 
 +[[http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​|http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Övriga geodata från Lantmäteriet Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet** \\ 
 +Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +**Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor** \\ 
 +Höjddata och ortofoton levererade 2006\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Visningstjänster från NAPR** - Geodata från Georgien. National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade). 
 + 
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan) 
 + 
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​|http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​]] 
 + 
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities|http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities]] 
 + 
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt) 
 + 
 +Kontakt: <​stefan.ene@humangeo.su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Se även Web Map Services ([[:​wms|WMS]])
  
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://​athena.itslearning.com/​ContentArea/​ContentArea.aspx?​LocationID=2446&​LocationType=1|Athena]] 
-(Inloggning krävs) 
geodata.1568459434.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/09/14 13:10 (extern redigering)