Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
geodata [2019/09/14 13:07]
ene created
geodata [2020/01/20 11:45] (aktuell)
thaka
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata ​vid Stockholms universitet ​====== 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet**. För information om geodata från Lantmäteriet,​ Trafikverket,​ Statistiska Centralbyrån,​ Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​|https://​geodata.se/​anvanda/​forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/​]] 
 + 
 +**Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU**,\\ 
 +[[https://​maps.slu.se/​get|https://​maps.slu.se/​get]] 
 + 
 +**GET - Information** \\ 
 +[[https://​twitter.com/​support_get|https://​twitter.com/​support_get]] 
 + 
 +**Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET**:\\ 
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get%20_20191217.pdf|http://​gisela.humangeo.su.se/​wms-get_20191217.pdf]] alternativt [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B3yuX8WpOEGERUk1ZjFtaDhOZFU/​view?​pref=2&​pli=1|GET info, map services]] 
 + 
 +**Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på**,\\ 
 +[[http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect|http://​salix.slu.se/​download/​wmsConnect]] 
 + 
 +**Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.** \\ 
 +[[https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://​www.geodata.se/​globalassets/​dokumentarkiv/​samverkan/​forskning-utbildning-och-kultur/​kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]] 
 + 
 +Kontakt <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket** \\ 
 +[[https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​|https://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Kartor/​Nationella-Marktackedata-NMD/​]] 
 + 
 +**Lantmäteriets öppna geodata** \\ 
 +[[https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​|https://​www.lantmateriet.se/​sv/​Kartor-och-geografisk-information/​oppna-data/​]] 
 + 
 +**Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor** \\ 
 +[[http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​|http://​www.lantmateriet.se/​historiskakartor/​]] 
 + 
 +**Kartrummet** Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek\\ 
 +[[https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm|https://​kartavdelningen.sub.su.se/​kartrummet/​default.htm]] 
 + 
 +**Stockholms stad - Open Stockholm Portal** \\ 
 +[[http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​|http://​dataportalen.stockholm.se/​dataportalen/​]] 
 + 
 +**Sveriges äldsta storskaliga kartor** \\ 
 +[[http://​www.riksarkivet.se/​geometriska|http://​www.riksarkivet.se/​geometriska]] 
 + 
 +**Saccess, satellitdatabas** \\ 
 +[[https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm|https://​saccess.lantmateriet.se/​portal/​saccess_se.htm]] 
 + 
 +**SGU - Karttjänster** \\ 
 +[[http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​|http://​www.sgu.se/​produkter/​kartor/​]] 
 + 
 +**Fornsök - Riksantikvarieämbetet** \\ 
 +[[https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​|https://​www.raa.se/​hitta-information/​fornsok/​]] 
 + 
 +**Geodataportalen - Sverige bit för bit** \\ 
 +[[https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv|https://​www.geodata.se/​GeodataExplorer/​index.jsp?​loc=sv]] 
 + 
 +**Skogsstyrelsen - Kartor** \\ 
 +[[https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​|https://​kartor.skogsstyrelsen.se/​kartor/​]] 
 + 
 +**Skogsdataportalen** \\ 
 +[[http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​|http://​skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/​Skogsdataportalen/​]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Övriga geodata från Lantmäteriet Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet** \\ 
 +Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +**Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor** \\ 
 +Höjddata och ortofoton levererade 2006\\ 
 +Kontakta <​torsten.hakansson@su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Visningstjänster från NAPR** - Geodata från Georgien. National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade). 
 + 
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan) 
 + 
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​|http://​nv1.napr.gov.ge/​geoserver/​ows?​version=1.3.0&​requestGetCapabilities&​]] 
 + 
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities|http://​mp0.napr.gov.ge/​service?​REQUEST=GetCapabilities]] 
 + 
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt) 
 + 
 +Kontakt: <​stefan.ene@humangeo.su.se>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Se även Web Map Services ([[:​wms|WMS]])
  
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://​athena.itslearning.com/​ContentArea/​ContentArea.aspx?​LocationID=2446&​LocationType=1|Athena]] 
geodata.1568459257.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/09/14 13:07 (extern redigering)