Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
geodata [2019/09/14 13:07]
Stefan Ene created
geodata [2020/07/07 16:14] (aktuell)
Torsten Håkansson
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata vid Stockholms universitet ====== 
 + 
 +{{tag>SU datakaellor}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +WMS-tjänster från Lantmäteriet\\ 
 +För att studenter ska komma åt Lantmäteriets wms-tjänster nu när det är distansundervisning, får SU ett tillfälligt konto hos Lantmäteriet fram till 31 augusti.\\ 
 +Information om kontot finns i Athena, (SU-konto + registrerad i Athena), [[https://athena.su.se/|https://athena.su.se/]]. Sök och välj "kursen" Geodata i kurskatalogen i Athena. Under fliken Kurser finns länk till Kurskatalog för siten.\\ 
 +Informationen finns även på Mondo, (SU-konto) [[https://mondo.su.se/join/site/6be46842-2039-4fb6-95c1-2dfa1a7c78f6|https://mondo.su.se/join/site/6be46842-2039-4fb6-95c1-2dfa1a7c78f6]]\\ 
 +14 april 2020 /Torsten 
 + 
 +Geodatatjänsten GET ([[https://maps.slu.se/get|https://maps.slu.se/get]]) har som många märkt förändrat sina nedladdningsformat för vissa data! T.ex. är LAZ (komprimerat [[:las|LAS]]) ny standard för [[:lidar|Lidardata]] + att flera dataset numera levereras som "tiles" vilket innebär att studenterna måste slå samman dessa ("merge"). Vi som har studenter i GIS-labben får informera om detta och försöka att skriva om övningarna så snart det går. /Stefan 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet. ** 
 + 
 +För information om geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/|https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/]] 
 + 
 +Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU, [[https://maps.slu.se/get|https://maps.slu.se/get]] 
 + 
 +GET - Information [[https://twitter.com/support_get|https://twitter.com/support_get]] 
 + 
 +Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET: [[http://gisela.humangeo.su.se/wms-get%20_20191217.pdf|http://gisela.humangeo.su.se/wms-get_20191217.pdf]] alternativt [[https://drive.google.com/file/d/0B3yuX8WpOEGERUk1ZjFtaDhOZFU/view?pref=2&pli=1|GET info, map services]] 
 + 
 +Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på, [[ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect|ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect]] 
 + 
 +Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.\\ 
 +[[https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]] 
 + 
 +Kontakt <torsten.hakansson@su.se> 
 + 
 +---- 
 + 
 +Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket [[https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/|https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/]] 
 + 
 +Lantmäteriets öppna geodata [[https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/|https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/]] 
 + 
 +Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor [[http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/|http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/]] 
 + 
 +Kartrummet Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek [[https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm|https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm]] 
 + 
 +Stockholms stad - Open Stockholm Portal [[http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/|http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/]] 
 + 
 +Sveriges äldsta storskaliga kartor [[http://www.riksarkivet.se/geometriska|http://www.riksarkivet.se/geometriska]] 
 + 
 +Saccess, satellitdatabas [[https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm|https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm]] 
 + 
 +SGU - Karttjänster [[http://www.sgu.se/produkter/kartor/|http://www.sgu.se/produkter/kartor/]] 
 + 
 +Fornsök - Riksantikvarieämbetet [[https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/|https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/]] 
 + 
 +Geodataportalen - Sverige bit för bit [[https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv|https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv]] 
 + 
 +Skogsstyrelsen - Kartor [[https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/|https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/]] 
 + 
 +Skogsdataportalen [[http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/|http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +Övriga geodata från Lantmäteriet\\ 
 +Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet\\ 
 +Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003\\ 
 +Kontakta <torsten.hakansson@su.se>\\ 
 +Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor\\ 
 +Höjddata och ortofoton levererade 2006\\ 
 +Kontakta <torsten.hakansson@su.se> 
 + 
 +---- 
 + 
 +Visningstjänster från NAPR** - Geodata från Georgien. National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade). 
 + 
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan) 
 + 
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&|http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&]] 
 + 
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities|http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities]] 
 + 
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt) 
 + 
 +Kontakt: <stefan.ene@humangeo.su.se> 
 + 
 +---- 
 + 
 +Se även Web Map Services ([[:wms|WMS]])
  
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://athena.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=2446&LocationType=1|Athena]] 
geodata.1568459257.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/09/14 13:07 (extern redigering)