Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
geodata [2019/10/10 11:25]
Stefan Ene
geodata [2019/12/01 18:50]
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata vid Stockholms universitet ======
  
 +----
 +
 +**Aktuellt:** \\
 +\\
 +**Enkät om GET nedladdningstjänst** \\
 +Vi har lagt upp en enkät med frågor om vår nedladdningstjänst GET ([[https://maps.slu.se/get|https://maps.slu.se/get]]). Det skulle vara jättebra om ni har möjlighet att sprida information om den på ert lärosäte.\\
 +Adressen är [[https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=793083X195437754X22479|https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=793083X195437754X22479]]\\
 +Enkäten kommer att vara öppen året ut och vi tänker använda resultatet som underlag för att bestämma fortsatt utveckling av tjänsten. Den är helt anonym och tar bara ett par minuter att svara på (fyra frågor). Vi skickar också med länken i det svarsmejl som användarna får när en beställning är klar för hämtning.
 +
 +Mats Högström\\
 +GIS-samordnare SLU\\
 +Avd för skoglig fjärranalys\\
 +Inst. för skoglig resurshushållning\\
 +SLU Umeå\\
 +090 - 7868363
 +
 +----
 +
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet**. För information om geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/|https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/]]
 +
 +**Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU**,\\
 +[[https://maps.slu.se/get|https://maps.slu.se/get]]
 +
 +**GET - Information** \\
 +[[https://twitter.com/support_get|https://twitter.com/support_get]]
 +
 +**Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET**:\\
 +[[http://gisela.humangeo.su.se/wms-get _20180917.pdf|http://gisela.humangeo.su.se/wms-get _20180917.pdf]]
 +
 +**Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på**,\\
 +[[http://salix.slu.se/download/wmsConnect|http://salix.slu.se/download/wmsConnect]]
 +
 +**Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.** \\
 +[[https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]]
 +
 +Kontakt <torsten.hakansson@su.se>
 +
 +----
 +
 +**Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket** \\
 +[[https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/|https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/]]
 +
 +**Lantmäteriets öppna geodata** \\
 +[[https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/|https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/]]
 +
 +**Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor** \\
 +[[http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/|http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/]]
 +
 +**Kartrummet** Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek\\
 +[[https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm|https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm]]
 +
 +**Stockholms stad - Open Stockholm Portal** \\
 +[[http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/|http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/]]
 +
 +**Sveriges äldsta storskaliga kartor** \\
 +[[http://www.riksarkivet.se/geometriska|http://www.riksarkivet.se/geometriska]]
 +
 +**Saccess, satellitdatabas** \\
 +[[https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm|https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm]]
 +
 +**SGU - Karttjänster** \\
 +[[http://www.sgu.se/produkter/kartor/|http://www.sgu.se/produkter/kartor/]]
 +
 +**Fornsök - Riksantikvarieämbetet** \\
 +[[https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/|https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/]]
 +
 +**Geodataportalen - Sverige bit för bit** \\
 +[[https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv|https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv]]
 +
 +**Skogsstyrelsen - Kartor** \\
 +[[https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/|https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/]]
 +
 +**Skogsdataportalen** \\
 +[[http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/|http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/]]
 +
 +----
 +
 +**Övriga geodata från Lantmäteriet Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet** \\
 +Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003\\
 +Kontakta <torsten.hakansson@su.se>
 +
 +**Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor** \\
 +Höjddata och ortofoton levererade 2006\\
 +Kontakta <torsten.hakansson@su.se>
 +
 +----
 +
 +**Visningstjänster från NAPR** - Georgien National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade).
 +
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan)
 +
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&|http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&]]
 +
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities|http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities]]
 +
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt)
 +
 +Kontakt: <stefan.ene@humangeo.su.se>
 +
 +----
 +
 +Se även Web Map Services ([[:wms|WMS]])
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://athena.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=2446&LocationType=1|Athena]] 
-(Inloggning krävs) 
  
-För att hämta hem Geodata från Svenska dataproducenter se [[GET|GET]] 
geodata.txt · Senast uppdaterad: 2020/07/07 16:14 av Torsten Håkansson