Användarverktyg

Webbverktyg


geodata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
geodata [2019/09/14 13:07]
Stefan Ene created
geodata [2019/11/18 12:51]
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-====== Geodata ======+====== Geodata vid Stockholms universitet ====== 
 + 
 +//Vi lämnar nu Athena (Stockholms universitets lärplattform) så den senaste informationen hittar du här!// 
 + 
 +**Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet**. För information om geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: [[https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/|https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/]] 
 + 
 +**Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU**, [[https://maps.slu.se/get|https://maps.slu.se/get]] GET - Information [[https://twitter.com/support_get|https://twitter.com/support_get]] 
 + 
 +**Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET**: [[http://gisela.humangeo.su.se/wms-get _20180917.pdf|http://gisela.humangeo.su.se/wms-get _20180917.pdf]] 
 + 
 +**Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på**, [[ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect|ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect]] 
 + 
 +**Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata. ** [[https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf|https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf]] 
 + 
 +**Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket** [[https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/|https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/]] 
 + 
 +**Lantmäteriets öppna geodata** [[https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/|https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/]] 
 + 
 +**Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor**, [[http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/|http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/]] 
 + 
 +**Arkivsök**, kontakta torsten.hakansson@su.se 
 + 
 +**Övriga geodata från Lantmäteriet Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet, leverans 2012, och Översiktskartan, leverans 2003**, Kontakta torsten.hakansson@su.se 
 + 
 +**Övrigt**: 
 + 
 +**GSD** - Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003 
 + 
 +**Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor höjddata och ortofoton levererade 2006**, Kontakta torsten.hakansson@su.se 
 + 
 +**Stockholms stad - Open Stockholm Porta**l, [[http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/|http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/]] 
 + 
 +**Kartrummet** Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek, [[https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm|https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm]] 
 + 
 +**Visningstjänster från NAPR** - Georgien National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade). 
 + 
 +(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan) 
 + 
 +Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) [[http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&|http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&]] 
 + 
 +Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) [[http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities|http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities]] 
 + 
 +(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt) 
 + 
 +Kontakt: stefan.ene@humangeo.su.se 
 + 
 +**Länkar** 
 + 
 +Sveriges äldsta storskaliga kartor, [[http://www.riksarkivet.se/geometriska|http://www.riksarkivet.se/geometriska]] 
 + 
 +Saccess, satellitdatabas, [[https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm|https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm]] 
 + 
 +SGU - Karttjänster, [[http://www.sgu.se/produkter/kartor/|http://www.sgu.se/produkter/kartor/]] 
 + 
 +Fornsök, [[https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/|https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/]] 
 + 
 +Geodataportalen - Sverige bit för bit, [[https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv|https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv]] Skogsstyrelsen - Kartor, [[https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/|https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/]] 
 + 
 +Skogsdataportalen, [[http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/|http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/]] 
 + 
 +Kontakt torsten.hakansson@su.se 
 + 
 +Se även Web Map Services ([[:wms|WMS]])
  
  
-Tillsvidare hänvisar vi till Stockholms universitets lärplattform [[https://athena.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=2446&LocationType=1|Athena]] 
geodata.txt · Senast uppdaterad: 2020/07/07 16:14 av Torsten Håkansson