Användarverktyg

Webbverktyg


fjarranalys

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
fjarranalys [2016/04/05 11:57]
Stefan Ene
fjarranalys [2016/04/13 08:51] (aktuell)
Rad 31: Rad 31:
 [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:ge6tipsikon.png}}]] [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:ge6tipsikon.png}}]]
  
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:dataikon_sat.png}} i listan med [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:dataikon_bearb.png}}.+Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:dataikon_bearb.png}}.
fjarranalys.1459850273.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/05 11:57 (extern redigering)