User Tools

Site Tools


fjarranalys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fjarranalys [2016/04/01 09:06]
127.0.0.1 extern redigering
fjarranalys [2016/04/13 08:51] (current)
Line 1: Line 1:
-Fjärranalys +====== ​Fjärranalys ​======
-ulfjan|2012/​07/​05 10:27:31+
  
-[[uppbyggnad.png]]+ 
 +{{:uppbyggnad.png}}
  
 Fjärranalys handlar om att analysera... Fjärranalys handlar om att analysera...
Line 8: Line 8:
 ==Manuell bildtolkning== ==Manuell bildtolkning==
  
-[[581200x6600200_2010_farg_ql.jpg]]+{{:581200x6600200_2010_farg_ql.jpg}}
  
-Boktips 
  
 ==Datoriserad fjärranalys== ==Datoriserad fjärranalys==
Line 16: Line 15:
 Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg  eller satellitbilder Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg  eller satellitbilder
  
-[[581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg]]+{{:581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg}}
  
-(((((([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonH.png}}
  
-Läs mer om [[http://​help.arcgis.com/​en/​arcgisdesktop/​10.0/​help/​index.html#/​What_is_image_classification/​00nv00000002000000/​|Image Classification i ArcGIS Resource Center]].)))+Läs mer om [[http://​help.arcgis.com/​en/​arcgisdesktop/​10.0/​help/​index.html#/​What_is_image_classification/​00nv00000002000000/​|Image Classification i ArcGIS Resource Center]].
  
 Boktips Boktips
Line 26: Line 25:
 ==Att hitta data att fjärranalysera== ==Att hitta data att fjärranalysera==
  
-[[datatipsikonH.png]]+{{:datatipsikonH.png}}
  
 För manuell bildtolkning är [[Google Earth]] en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som [[Vektordata|punkter,​ linjer och polygoner]],​ något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan: För manuell bildtolkning är [[Google Earth]] en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som [[Vektordata|punkter,​ linjer och polygoner]],​ något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan:
  
-[[ge6tipsikon.png|Skapa vektordata i Google Earth 6]]  +[[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:​ge6tipsikon.png}}]]
- +
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen [[dataikon_sat.png]] i listan med [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen [[dataikon_bearb.png]].+
  
 +Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:​dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:​dataikon_bearb.png}}.
fjarranalys.1459494372.txt.gz · Last modified: 2016/04/05 11:57 (external edit)