Användarverktyg

Webbverktyg


fjarranalys

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
fjarranalys [2016/04/01 09:06]
127.0.0.1 extern redigering
fjarranalys [2016/04/13 08:51] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Fjärranalys +====== Fjärranalys ======
-ulfjan|2012/07/05 10:27:31+
  
-[[uppbyggnad.png]]+ 
 +{{:uppbyggnad.png}}
  
 Fjärranalys handlar om att analysera... Fjärranalys handlar om att analysera...
Rad 8: Rad 8:
 ==Manuell bildtolkning== ==Manuell bildtolkning==
  
-[[581200x6600200_2010_farg_ql.jpg]]+{{:581200x6600200_2010_farg_ql.jpg}}
  
-Boktips 
  
 ==Datoriserad fjärranalys== ==Datoriserad fjärranalys==
Rad 16: Rad 15:
 Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg  eller satellitbilder Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg  eller satellitbilder
  
-[[581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg]]+{{:581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg}}
  
-(((((([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonH.png}}
  
-Läs mer om [[http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/What_is_image_classification/00nv00000002000000/|Image Classification i ArcGIS Resource Center]].)))+Läs mer om [[http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/What_is_image_classification/00nv00000002000000/|Image Classification i ArcGIS Resource Center]].
  
 Boktips Boktips
Rad 26: Rad 25:
 ==Att hitta data att fjärranalysera== ==Att hitta data att fjärranalysera==
  
-[[datatipsikonH.png]]+{{:datatipsikonH.png}}
  
 För manuell bildtolkning är [[Google Earth]] en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som [[Vektordata|punkter, linjer och polygoner]], något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan: För manuell bildtolkning är [[Google Earth]] en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som [[Vektordata|punkter, linjer och polygoner]], något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan:
  
-[[ge6tipsikon.png|Skapa vektordata i Google Earth 6]]  +[[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:ge6tipsikon.png}}]]
- +
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen [[dataikon_sat.png]] i listan med [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen [[dataikon_bearb.png]].+
  
 +Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:dataikon_bearb.png}}.
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/attic/fjarranalys.1459494372.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/05 11:57 (extern redigering)