Användarverktyg

Webbverktyg


fjarranalys

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

fjarranalys [2016/04/13 08:51]
Stefan Ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
fjarranalys [2016/04/13 08:51]
Rad 1: Rad 1:
-====== Fjärranalys ====== 
  
- 
-{{:uppbyggnad.png}} 
- 
-Fjärranalys handlar om att analysera... 
- 
-==Manuell bildtolkning== 
- 
-{{:581200x6600200_2010_farg_ql.jpg}} 
- 
- 
-==Datoriserad fjärranalys== 
- 
-Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg  eller satellitbilder 
- 
-{{:581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg}} 
- 
-{{:arcgis10tipsikonH.png}} 
- 
-Läs mer om [[http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/What_is_image_classification/00nv00000002000000/|Image Classification i ArcGIS Resource Center]]. 
- 
-Boktips 
- 
-==Att hitta data att fjärranalysera== 
- 
-{{:datatipsikonH.png}} 
- 
-För manuell bildtolkning är [[Google Earth]] en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som [[Vektordata|punkter, linjer och polygoner]], något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan: 
- 
-[[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:ge6tipsikon.png}}]] 
- 
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:dataikon_bearb.png}}. 
fjarranalys.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/13 08:51 (extern redigering)