Användarverktyg

Webbverktyg


fjarranalys

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
fjarranalys [2016/04/05 11:57]
ene
fjarranalys [2016/04/13 08:51]
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Rad 31: Rad 31:
 [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:​ge6tipsikon.png}}]] [[skapa_vektordata_i_google_earth_6|{{:​ge6tipsikon.png}}]]
  
-Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:​dataikon_sat.png}} i listan med [[Data per geografiskt område|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:​dataikon_bearb.png}}.+Fler källor till flyg  och satellitbilder finns markerade med ikonen {{:​dataikon_sat.png}} i listan med [[geographical_data_datakaellor|data per geografiskt område]]. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen {{:​dataikon_bearb.png}}.
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/fjarranalys.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/13 08:51 (extern redigering)