Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

field_calculator_i_arcgis_10

Field Calculator i ArcGIS 10

ArcGIS erbjuder ett antal möjligheter till att editera i ett vektorlager. Det är i editeringsläge möjligt att manuellt skriva in nya värden i ett lagers attributdata, men programmet erbjuder via Field Calculator också mer avancerade funktioner för att ändra och skapa ny attributdata. Läs mer om attributdata i ArcGIS 10 här. Med Field Calculator är det möjligt att göra enklare såväl som mer avancerade uträkningar utifrån en eller flera kolumner i ett lagers attributdata. Uträkningarna baseras på alla eller valda rader, genom att skriva uttryck i VB Script eller Python. Nedan beskrivs hur du går till väga för att använda Field Calculator och som exempel används en vektorfil med polygoner med svenska kommuner. Kopplat till dessa polygoner finns information om befolkningsfördelning genom vilken det är möjligt att räkna andelen kvinnor av den totala befolkningen i varje kommun.

Högerklicka på det lager du vill arbeta med i Table of Contents och välj Attribute Table. Klicka sedan på Table Options uppe till vänster i rutan och välj Add Field. (Om Add Field inte är klickbar, se till att du inte är i editeringsläge. Klicka på Stop Editing om så är fallet). I rutan som kommer upp välj

Name
Önskat namn på kolumnen, max tio tecken.

Type
Float

Den nya kolumnen skapas och placeras automatiskt längst ut till höger i Attribute Data.

Starta sedan editeringsläge via

Editor () > Start Editing

Markera det lager du vill arbeta med i rutan som kommer upp (för givet exempel lagret med Sveriges kommuner). Det går också använda Field Calculator utom editeringsläge. Det rekommenderas dock att arbeta i editeringsläge eftersom du kan välja att ångra dina editeringar genom att inte spara, om något skulle gå snett.

Högerklicka på den nya kolumnen och välj Field Calculator. Överst i rutan som kommer upp kan du under Parser välja om du vill skriva uttrycket i VB Script eller Python. I exemplet som visas nedan används VB Script.

Genom att dubbelklicka på titlarna till kolumnerna i rutan Fields läggs de till i rutan under. För den relativt enkla kalkylering som ska genomföras för exemplet krävs att siffran under kolumnen KVINNOR ska divideras med siffran under TOTAL, där uttrycket skrivs såsom visas ovan. ((Notera dock att mer avancerade funktioner erbjuds i rutan Functions för VB Script respektive Python).

Då du skrivit in önskat uttryck, klicka på OK. Spara resultatet genom att klicka på

Editor > Stop Editing

Välj Yes för att spara förändringar. Längst ut till höger i Attribute Table har nu de nya värdena förts in i kolumnen, för givet exempel andelen kvinnor av totalbefolkningen i Sveriges kommun där värdena ligger inom spannet 0,469 0,518. Dessa värden kan enkelt skrivas om till procent vid visualisering.

För tips gällande visualisering av data, följ länken nedan.

Det går även att få fram geometriska värden för objekt i ett kartlager. Klicka på länken nedan för att läsa mer om Calculate Geometry.

field_calculator_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 10:27 (extern redigering)